« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Oznamy zo 14.nedele po Svätej Trojici – 17.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.septembra 2017) – bude to 15.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Liptovsko-oravský seniorát a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás pozývajú na odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie, ktoré sa uskutoční dnes, 17.septembra 2017 so začiatkom o 14,30 hodine. Po odhalení pamätníka bude v chráme Božom koncert hudobného zoskupenia „Continental Kids“. Pozvánku vo forme plagátika nájdete na nasledovnom odkaze: Pozvánka – plagát

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Ešte stále prebieha prihlasovanie detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené zajtra – t.j. v pondelok 18.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(10) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za premaľovanie stien po elektrikárskych prácach v chráme Božom.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 10.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.septembra 2017) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 8,30 hodine.

(2) Liptovsko-oravský seniorát a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás pozývajú na odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17.septembra 2017 so začiatkom o 14,30 hodine. Po odhalení pamätníka bude v chráme Božom koncert hudobného zoskupenia „Continental Kids“. Pozvánku vo forme plagátika nájdete na nasledovnom odkaze: Pozvánka – plagát

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Ešte stále prebieha prihlasovanie detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 17.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(10) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za upratovanie chrámu Božieho po hrubších elektrikárskych prácach.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch (1.septembra 2017) uplynul rok, čo sa v Martine najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou, sestrou a blízkou príbuznou Elenou Grünvaldskou rodenou Fronkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu spomínajú: dcéra Alena a syn Dušan so svojimi rodinami. Zároveň si spomínajú aj na svojho otca Jána Grünvaldského a taktiež na brata Jána Grünvaldského. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele spolu 130,-€.
 • V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Vierou Rúčkovou rodenou Chomovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 82.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Viera so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.
 • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 27: Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine. … Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!
 • Naša spolusestra Mária Chomová sa v týchto dňoch dožila svojho polookrúhleho životného jubilea 95.narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 50,–€.
 • Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame Žalme 23: „Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 12.nedele po Svätej Trojici – 3.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (10.septembra 2017) – bude to 13.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme mať začiatok nového školského roka spojený s požehnaním detí.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 17.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) Touto cestou ďakujeme bratovi Petrovi Vrbičanovi za murárske práce pri rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom.

(10) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za upratovanie chrámu Božieho po hrubších elektrikárskych prácach.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V utorok 29.augusta 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Rumanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 78.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojim bratom, švagrom a blízkym príbuzným si zároveň spomína na svojich rodičov a venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: súrodenci s rodinami spolu 150,-€; deti po krstnej mame s rodinami 20,-€; rodina Chrobáková 20,-€; rodina Španková 10,-€; rodina Bačíková 10,-€; rodina Ambrózová 20,-€; rodina Chomová 10,-€ pre spevokol; Rodina Bartošová 10,-€ pre spevokol.
 • V týchto dňoch (2.septembra 2017) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s tragicky zosnulými manželmi Jaroslavom a Zuzanou Oravcovými, ktorých si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 30. a 26.roku ich pozemského života. Na svojho syna, brata, vnuka a dcéru, sestru vnučku a blízkych príbuzných si s láskou, úctou a boľavým srdcom spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: rodičia Janovčíkoví, brat Peter, mama Iveta Oravcová, sestra Ivana s rodinou spolu 50,-€; stará mama Oravcová s rodinou 20,-€; krstní rodičia Uliční 20,-€; Hermína Fronková 10,-€.
 • V týchto dňoch (2.septembra 2017) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Kamilou Zubčekovou rodenou Jurčovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 63.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomínajú: dcéra Viera a syn Vladimír so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali 50,-€ a pre spevokol 50,-€.
 • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 102: „Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! … Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 11.nedele po Svätej Trojici – 27.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.septembra 2017) – bude to 12.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V uplynulom týždni sa začali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • 10.septembra 2017 uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Zuzanou Klaučovou rodenou Cholvadovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu a zároveň na svojho otca Pavla Klauča pri 6.výročí úmrtia spomína dcéra s rodinou a na cirkevné ciele venovala 20,-€.
 • V januári tohto roku uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Martinom Oravcom (Adamcom), ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jeho pozemského života. S láskou a úctou si na svojho manžela, otca, starého otca a prastarého otca pri jeho nedožitých 100-tých narodeninách spomína manželka, syn a dcéry s rodinami, 6 vnúčat a 10 pravnúčat. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele spolu 100,-€.
 • Minulý týždeň v sobotu 19.augusta 2017 sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Olivera Barteka. Pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a prastará mama na cirkevné ciele spolu 100,-€.
 • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 90: „Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 10.nedele po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia – 20.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.augusta 2017) – bude to 11.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V sobotu 12.augusta 2017 sa začali prípravné práce na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch (10.augusta) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Máriou Porubänovou rodenou Blcháčovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 95.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú spomínajú synovia so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 90,-€.
 • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 33: „Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. … Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako na Teba očakávame!“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 9.nedele po Svätej Trojici – 13.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (20.augusta 2017) – bude to 10.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. 10.nedeľa po Svätej Trojici je v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Nedeľou pokánia, kedy si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem a Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l.. Tak, ako je zvykom aj v našom Cirkevnom zbore, počas služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V sobotu 12.augusta 2017 sa začali prípravné práce na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Minulý týždeň v sobotu 5.augusta 2017 sme v tomto našom chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Teodora Šrámeka. Pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali na cirkevné ciele rodičia 50,-€; starí rodičia Slivkoví 50,-€; stará mama Šrámeková a krstný otec 50,-€; krstná mama 30,-€; prastará mama 10,-€.
 • V týchto dňoch (9.augusta) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Petríkovou rodenou Gútovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú a zároveň na svojho otca Mateja Petríka spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéry a syn s rodinami 150,-€; rodina Šavrtková 30,-€; svat Eugen Grešo s rodinou 20,-€; rodina Harichová 10,-€.
 • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 103: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. …milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jeho zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 8.nedele po Svätej Trojici – 6.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.augusta 2017) – bude to 9.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V sobotu 12.augusta 2017 sa začnú prípravné práce na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov chór prístupný len pre sestru kantorku.

(9) Predsedníctvo Cirkevného zboru touto cestou zvoláva na sobotu 12.augusta 2017 brigádu so začiatkom o 9,00 hodine na prípravné práce ku rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom.

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V utorok 25.júla 2017 sme sa v Liptovskom Hrádku v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našim zosnulým spolubratom Ivanom Petríkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 71.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojim manželom, otcom, starým otcom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a deti s rodinami 50,-€; sestry Emília a Božena s rodinami 20,-€ na cirkevné ciele; 20,-€ pre spevokol; 20,-€ na detskú besiedku a kvety na oltár; rodina Ďurišová 20,-€; rodina Juríková 10,-€; rodina Cíglerová 10,-€; svatka Eva Chlepková 10,-€.
 • V týchto dňoch (8.augusta) uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Kvetoslavou Cholvadovou rodenou Bartekovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 58.roku jej pozemského života. Na svoju manželku, sestru, krstnú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: manžel Dušan 50,-€; kmotra Oľga a krstné dcéry 20,-€; sestry s rodinami 50,-€ pre spevokol; rodiny Stolárové 20,-€.
 • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 90: „Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha strať; bo rýchle prejde, a my odletíme. … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy zo 7.nedele po Svätej Trojici – 30.júl 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.augusta 2017) – bude to 8.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás pozýva na koncert „The Young Continentals“, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 3.augusta 2017 so začiatkom o 18,00 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Hybiach.

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za pokosenie, pohrabanie a pozametanie okolia chrámu Božieho.

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch (dnes 30.júla) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Martinčovou rodenou Ružomberkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 86.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéra Božena s rodinou 50,-€; rodina Prosová 20,-€; rodina Šuňavcová 20,-€; rodina Račková 20,-€.
 • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 4: „Keď volám, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! Ty si mi uľavoval v tiesni, – zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy zo 6.nedele po Svätej Trojici – 23.júl 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (30.júla 2017) – bude to 7.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(5) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(6) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(7) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Naša spolusestra Elena Bolčišová sa práve dnes dožíva svojho polookrúhleho životného jubilea 65.narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach ale i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na cirkevné ciele 50,-€.
 • Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame Žalme 16: „Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! … Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi dal radu; aj v noci ma upomína na to môj cit.“
 • Pred zahraničným študijným pobytom svojho syna prosia Pánu Bohu známi rodičia o Božiu ochranu, milosť a pomoc pre svojho syna. Pri tejto príležitosti venovali pre spevokol 50,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

 

Oznamy z 5.nedele po Svätej Trojici – 16.júl 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (23.júla 2017) – bude to 6.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(5) V sobotu 22.júla 2017 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia avečného života rozlúčili so zosnulou Irenou Bačíkovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu spomínajú synovia. Zároveň si spomínajú aj na svojho otca Rudolfa Bačíka a na cirkevné ciele venovali spolu 40,-€.
 • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 27: „Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine. … Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 3.nedele po Svätej Trojici – 2.júl 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, vo štvrtok 6.júla 2017, vo sviatok Majstra Jána Husa. Služby Božie budú v chráme Božom večer o 18,00 hodine.

(2) Služby Božie na budúcu nedeľu 9.júla 2017 budú v Mestskej športovej hale v Prešove so začiatkom o 9,30 hodine, kde nás Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu s hlavnou témou „Reštart“. Spoločne sa chceme v jubilejnom roku 500.výročia reformácie zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017. Ak nenastanú nejaké nepredvídané komplikácie, program Dištriktuálneho dňa by mal byť vysielaný prostredníctvom internetu na stránke: youtube.com

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v nedeľu o dva týždne (16.júla 2017) – bude to 5.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(4) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Od štvrtku 6.júla 2017 do nedele 9.júla 2017 sa pre deti z Detskej besiedky uskutoční Detský Biblický tábor v Jakubovanoch. Informácie a pokyny dostali rodičia od sestry Ivety Tarageľovej, ktorá Detskú besiedku vyučuje.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa bude v zborovej miestnosti vyberať cirkevný príspevok (cirkevná daň). V piatok 7.júla 2017 to bude v čase od 15,00 hodiny do 18,00 hodiny a v sobotu 8.júla 2017 to bude v čase od 9,00 hodiny do 11,00 hodiny. Prosím, aby ste túto informáciu dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru, ktorí nemajú prístup na internet. Pokúsime sa, aby tento oznam bol vyhlásený aj v obecnom rozhlase.

(8) V sobotu 8.júla 2017 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(11) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(12) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 2.nedele po Svätej Trojici – 25.jún 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, vo štvrtok, vo sviatok apoštolov Petra a Pavla. Služby Božie budú v chráme Božom večer o 18,00 hodine.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.júla 2017) – bude to 3.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) V sobotu 1.júla 2017 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Pri východe z chrámu Božieho je umiestnené tlačivo, kde sa môžu zapísať tí, ktorí sa chcú Dištriktuálneho dňa zúčastniť. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Martinom Tarageľom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 46.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, syna a blízkeho príbuzného venovala nasledovné milodary: manželka so synmi 10,-€; mama Ľudmila 10,-€; brat Peter s rodinou 10,-€; sestra Monika s rodinou 10,-€; svokrovci Bernároví 10,-€; kmotrovci Žiškoví 10,-€ (z toho 30,-€ na cirkevné ciele a 30,-€ na detskú besiedku); krstná mama 20,-€ pre spevokol; rodina Tarčoňová 10,-€ pre spevokol; Vladimír Tarageľ s rodinou 20,-€ na detskú besiedku.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 130: „Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 1.nedele po Svätej Trojici – 18.jún 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.júna 2017) – bude to 2.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Spevokol sa stretne ku svojmu nacvičovaniu v utorok o 18,00 hodine. Potrebné je doniesť so sebou piesne: Zachovaj nás v svojom slove…; Moje oči nevidia…

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 19,00 hodine. Stretnutie dorastu tento týždeň nebude, lebo konfirmandi budú písať postupový test do 2.ročníka.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Pri východe z chrámu Božieho je umiestnené tlačivo, kde sa môžu zapísať tí, ktorí sa chcú Dištriktuálneho dňa zúčastniť. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(11) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján nás pozýva na „Koncert spevokolov Liptova“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.júna 2017 so začiatkom o 14,30 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Jáne.

(12) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Martinom Rúčkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 40,-€.
 • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 130: „Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.“
 • Naša spolusestra Iveta Tarageľová sa v týchto dňoch dožila svojho okrúhleho životného jubilea 50–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na Detskú besiedku 50,–€.
 • Naša spolusestra Petronela Porubänová sa v týchto dňoch dožila svojho okrúhleho životného jubilea 90–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na cirkevné ciele 50,–€.
 • Naše oslávenkyne nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame  Žalme 5: „Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. – Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.“
 • Včera, v sobotu 17.júna 2017, bolo v tomto našom chráme Božom kresťanským spôsobom uzavreté manželstvo Tomáša Duriša a Lenky rodenej Šušolíkovej. Mladomanželia s rodinou venovali pri tejto príležitosti na cirkevné ciele 20,–€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z nedele Svätej Trojice – 11.jún 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18. júna 2017) – bude to 1.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Spevokol sa stretne ku svojmu nacvičovaniu vo štvrtok o 18,00 hodine. Potrebné je doniesť so sebou piesne: Zachovaj nás v svojom slove…; Moje oči nevidia…; sobášnu pieseň.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Pri východe z chrámu Božieho je umiestnené tlačivo, kde sa môžu zapísať tí, ktorí sa chcú Dištriktuálneho dňa zúčastniť. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(11) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján nás pozýva na „Koncert spevokolov Liptova“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.júna 2017 so začiatkom o 14,30 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Jáne.

(12) Oznamuje sa láske Vašej kresťanskej,že snúbenci Tomáš Duriš, trvale bytom Liptovská Kokava 415, a Lenka Šušolíková, trvale bytom Liptovská Kokava 415, sa rozhodli vstúpiť do stavu manželského. Hodlajú tak urobiť v sobotu 17.júna 2017 o 16,00 hodine v našom Evanjelickom a. v. chráme Božom.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Včera – v sobotu 10.júna 2017 – sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Želmírou Oravcovou rodenou Malatovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: syn Juraj s rodinou 100,-€; dcéra Drahuša s rodinou 100,-€; sestra Viera s rodinou 50,-€; synovec Jozef Mach s rodinou 20,-€; neter Jana Franková s rodinou 20,-€; krstný syn Dušan Slivka s rodinou 20,-€; sesternica Oľga Zápotočná s rodinou 20,-€; Oľga Pozorová s rodinou 10,-€; bratanci a sesternice po ujčekovi Jánovi Chomovi 10,-€ na Detskú besiedku, 10,-€ na spevokol, 30,-€ na cirkevné ciele; Jana Benčeková s rodinou 10,-€; Ivan a Viera Oravcoví 10,-€; sesternica Eva Chomová s rodinou 10,-€; bratranec Milan Choma s rodinou 10,-€; Emília Fronková a Božena Porubänová so svojimi rodinami 20,-€; Božena Oravcová s rodinou 10,-€; Iveta Oravcová s rodinou 10,-€; Elena Orčíková s rodinou 20,-€; Jela Bartošová s rodinou 20,-€; svatka Anna Durišová s celou rodinou 40,-€; Jaroslav Gajdoš s rodinou 10,-€; Milan Lehotský s rodinou 10,-€; rodina Malatová 10,-€; susedia Rúčkoví 10,-€.
 • Pri nedožitých 40-tych narodeninách Jána Bačíka si na svojho syna s láskou a úctou spomínajú rodičia a pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele 40,-€.
 • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 103: „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

(späť)

Oznamy z 1.slávnosti Svätodušnej – 4.jún 2017

(späť)

(1) Nedeľné večerné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, o 17,00 hodine.

(2) Najbližšie služby Božie budú zajtra, na 2.slávnosť Svätodušnú, večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná našej sestre kantorke. Oferu preto dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11. júna 2017) – bude to Nedeľa Svätej Trojice. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“.

(4) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(5) Spevokol sa stretne ku svojmu nacvičovaniu vo štvrtok o 18,00 hodine. Potrebné je doniesť so sebou piesne: Zachovaj nás v svojom slove…; Moje oči nevidia…; sobášnu pieseň.

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Vyučovanie konfirmácie ani stretnutie dorastu tento týždeň nebude.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Pri východe z chrámu Božieho je umiestnené tlačivo, kde sa môžu zapísať tí, ktorí sa chcú Dištriktuálneho dňa zúčastniť. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(12) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(13) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján nás pozýva na „Koncert spevokolov Liptova“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.júna 2017 so začiatkom o 14,30 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Jáne.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Minulú nedeľu (28.mája 2017) sme v tomto našom chráme Božom mali slávnosť konfirmácie a pri tejto príležitosti boli prinesené aj nasledovné milodary:
 • Pri konfirmácii Jakuba Fiačana venovali na cirkevné ciele rodičia 20,-€; krstní rodičia 20,-€; a starí rodičia 20,-€.
 • Pri konfirmácii Martina Fronku venovala na cirkevné ciele rodina Halušková a rodina Fronková spolu 50,-€.
 • Pri konfirmácii Natálie Fronkovej venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a ostatná rodina na cirkevné ciele 65,-€ a na Detskú besiedku 65,-€.
 • Pri konfirmácii Ľubomíra Šuňavca venovali rodičia, krstní rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele 60,-€.
 • V týchto dňoch uplynul 1 rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Vrbičanovou rodenou Ambrózovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Na svoju mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary:syn Ľudovít a dcéra Zdena Vrbičanová spolu 50,-€; sestra Želmíra Rysuliaková 10,-€; rodina Márie Šuňavcovej 10,-€; rodina Niňajová 10,-€.
 • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 31: „K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil!“
 • Pánu Bohu známa sestra prosí nášho nebeského Pána o pomoc pre svoju mamu po vážnom úraze a na cirkevné ciele venovala 20,-€.
 • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 70-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na cirkevné ciele 50,-€.
 • Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame u proroka Izaiáša v 40.kapitole: „Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z Nedele po Vstúpení Krista Pána na nebo – 28.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (4. júna 2017) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Ofera po službách Božích na 1.slávnosť Svätodušnú je určená pre kazateľa slova Božieho (zborového farára), preto túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Spevokol sa stretne ku svojmu nacvičovaniu vo štvrtok o 18,00 hodine.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(6) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2017“, ktorý sa bude konať v termíne 25.6.-29.6.2017 v zariadení SČK v Mlynčekoch pri Kežmarku. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2017. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2017.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(11) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(12) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján nás pozýva na „Koncert spevokolov Liptova“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.júna 2017 so začiatkom o 14,30 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Jáne.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 21.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú,ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 25.mája 2017 o 18,00 hodine v chráme Božom.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (28.máj 2017) – bude to Nedeľa po Vstúpení. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 10,00 hodine. Nakoľko budeme mať v našom Cirkevnom zbore na budúci týždeň slávnosť konfirmácie, služby Božie budú slávnostné.

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v utorok o 17,00 hodine a taktiež aj v piatok o 18,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(6) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2017“, ktorý sa bude konať v termíne 25.6.-29.6.2017 v zariadení SČK v Mlynčekoch pri Kežmarku. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2017. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2017.

(7) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy zo 4.nedele po Veľkej noci – 14.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (21.máj 2017) – bude to 5.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(5) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2017“, ktorý sa bude konať v termíne 25.6.-29.6.2017 v zariadení SČK v Mlynčekoch pri Kežmarku. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2017. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2017.

(6) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 20.mája 2017. Odchod objednaného autobusu bude ráno o 6,00 hodine. Na zájazde navštívime mesto Banská Štiavnica, kde je naplánovaná prehliadka evanjelického chrámu Božieho, historickej časti mesta, kultúrnych pamiatok a iné. Cena zájazdu sa znížila na cca 20,-€ / osoba. Kto by chcel absolvovať aj ochutnávku vín a syrov, pre toho sa cena zájazdu navýši o 10,-€.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Vierou Oľgou Vrbičanovou rodenou Lehotskou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 73.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju manželku, mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel 20,-€; syn Igor s rodinou 20,-€; syn Zdeno s rodinou 20,-€; dcéra Zdena s rodinou 20,-€; brat Ondrej Lehotský s rodinou z Hýb 20,-€; sestra Mária s manželom Jozefom (kmotrovci) z Turčianskych Teplíc 20,-€; svatovci Bartošoví 20,-€; Maruška Vrbičanová 10,-€; Mária Stolárová s rodinou 10,-€; ďalšia Mária Stolárová s rodinou 10,-€; Dušan Cholvad 10,-€.
 • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní rozlúčili v nádeji vzkriesenia a večného života so zosnulým Martinom Bačíkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 77.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, svokra a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomínajú: syn Milan Bačík s rodinou a dcéra Lýdia Rúčková s rodinou a zároveň si spomínajú aj na mamu, starú mamu pri 7.výročí jej úmrtia. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele spolu 50,-€.
 • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 22: „Hospodine, v Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. Ku Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej. Ty si môj Boh.“
 • Minulý týždeň (7.mája 207) sme mali v našom Cirkevnom zbore slávnosť Zlatej konfirmácie. Jubilujúci konfirmandi venovali pri tejto príležitosti na cirkevné ciele spolu 110,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 3.nedele po Veľkej noci – 7.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.máj 2017) – bude to 4.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže to bude 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek. Na službách Božích vystúpia deti z Detskej besiedky so svojím programom. Ofera po službách Božích bude venovaná pre prácu s Detskou besiedkou, preto túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) V piatok 12.mája 2017 sa so začiatkom o 18,00 hodine uskutoční spoločné stretnutie dorastu Horného Liptova na fare v Hybiach. Srdečne pozývame všetkých konfirmandov a dorastencov.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v zmenenom termíne v sobotu o 17,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(6) Pozvanie máme aj pre mužov z nášho cirkevného zboru. Stretnutie mužov Horného Liptova sa uskutoční vo štvrtok o 19,00 hodine na fare v Hybiach.

(7) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) Do Cirkevného zboru sme dostali niekoľko výtlačkov regionálnych novín „MY“, kde si môžete prečítať reportáž z celoseniorátneho misijného podujatia v Partizánskej Ľupči konaného 23.apríla 2017. Cena je 0,70€ / ks.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 20.mája 2017. Na zájazde navštívime mesto Banská Štiavnica, kde je naplánovaná prehliadka evanjelického chrámu Božieho, historickej časti mesta, kultúrnych pamiatok a iné. Cena zájazdu je cca 30,-€ / osoba.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Minulý týždeň v nedeľu sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do nášho Cirkevného zboru a teda aj do Cirkvi Kristovej nového člena Mateja Valietnku. Pri Krste syna, krstného syna, vnuka a pravnuka venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia spolu na cirkevné ciele 80,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

Celkom na záver jedna prosba – výzva.

Prosím toho, kto v noci zo štvrtku na piatok (z 27. na 28.apríla 2017) v čase od 21,00 hodiny večer do 6,00 hodiny ráno úmyselne pretočil obidve spätné zrkadlá na mojom aute značky Chrysler Grand Voyager (tmavomodrá farba), aby sa dobrovoľne prihlásil na fare. Svojím neuváženým konaním na jednom spätnom zrkadle úplne zničil a na druhom poškodil elektrické sklápanie týchto spätných zrkadiel. Spôsobená škoda na elektrickom sklápaní zrkadla, ktoré bude musieť byť vymenené, činí pre neautorizovaný servis 200-300,-€ (pre značkový servis Chrysler je to viac ako 3-násobok). Ak sa dotyčná osoba dobrovoľne neprihlási, tak to bude vyšetrovať polícia a potom už to nebude len náhrada spôsobenej škody, ale bude to aj trestné stíhanie za úmyselné poškodzovanie cudzej veci a vandalizmus.

 

 

 

 

 

 

Ak máte nejaké informácie na odhalenie takejto osoby, prosím Vás o poskytnutie týchto informácií, aby som vedel, komu mám dať preplatiť vzniknutú škodu. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujem.

Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

(späť)

Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 30.apríl 2017

(späť)

(1) Minulý týždeň sme sa zúčastnili na spoločných službách Božích v Partizánskej Ľupči v rámci celoseniorátneho misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie. Mrzí ma len jedno, že v senioráte sme pripravili celodenný program na túto slávnosť s prezentáciou Evanjelického gymnázia, Evanjelickej diakonie, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, s programom pre deti, dorast, mládež, dospelých, s odbornou prednáškou o počiatkoch a šírení reformácie na území Liptovsko-oravského seniorátu, a náš Cirkevný zbor sa k tomu všetkému obrátil chrbtom. Akoby sme tým povedali, že nás to vôbec nezaujíma, že nám úplne stačí, ak si splníme svoju povinnosť a prídeme len na služby Božie a tým je vec vybavená – nič viac do svojho života nepotrebujeme. Ale naozaj ne to tak? Včera (sobota 29.apríla 2017) na evanjelizačnom večeri v Liptovskom Hrádku odznela jedna úžasná myšlienka. Keď sa raz jeden novinár pýtal Matky Terezy „Čo sa má v cirkvi zmeniť?“, tak ona odpovedala: „VY aj JA!“ Potrebujem sa zmeniť ja a potrebujete sa zmeniť vy. To teda znamená, že ak sa má niečo v cirkvi (v Cirkevnom zbore) zmeniť, tak samotná zmena musí začať v nás a to sa stane jedine vtedy, ak si uvedomíme, čo všetko pre mňa, pre Teba, pre nás všetkých Pán Boh vykonal. Bez zmeny vlastného srdca nie je možná zmena ani v Cirkevnom zbore, ani v cirkvi, ani v spoločnosti. Jednoducho zmena musí začať u nás samých.

(2) Od stredy 26.apríla 2017 sa v Liptovskom Hrádku konajú evanjelizačné večery „PreTeba“. Dnes to bude už piaty a zároveň posledný evanjelizačný večer so začiatkom o 18,00 hodine v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku, na ktorý Vás srdečne pozývam. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: „PreTeba“

(3) Nedeľné večerné služby Božie z dôvodu konania evanjelizačných večerov v Liptovskom Hrádku nebudú.

(4) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.máj 2017) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 10,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Zlatej konfirmácie“.

(5) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(8) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(11) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V sobotu 15.apríla 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Oľgou Valentovou rodenou Škulcovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 74.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou manželkou, mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel Milan s dcérou Annou 60,-€; dcéra Eva s rodinou 20,-€; rodina Krankusová 20,-€; Margira Palacková s deťmi 20,-€; sesternice Mária Bartková a Júlia Hlúšková spolu 20,-€; bratranec Miloš Choma s rodinou 20,-€; rodina Štulajterová 50,-€; rodina Rúčková 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Jánom Šuňavcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti s rodinami 100,-€; rodina Švihrová 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Zuzanou Grešovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 95.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéry s rodinami 100,-€; Mária Šuňavcová a Anna Tarageľová spolu 40,-€; Eugen Grešo s rodinou 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynie 20 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Júliusom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, svokra a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína dcéra s rodinou a zároveň si spomína aj na mamu, starú mamu. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéra s rodinou 40,-€; Ľubica Oravcová s rodinou 20,-€.
 • Pánu Bohu známa sestra sa z Božej milosti a lásky v uplynulých dňoch dožila okrúhleho životného jubilea 80-tich narodenín. Zároveň si spomína na svojho zosnulého manžela pri nedožitej diamantovej svadbe. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu s celou svojou rodinou na cirkevné ciele 100,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

Celkom na záver jedna prosba – výzva.

Prosím toho, kto v noci zo štvrtku na piatok (z 27. na 28.apríla 2017) v čase od 21,00 hodiny večer do 6,00 hodiny ráno úmyselne pretočil obidve spätné zrkadlá na mojom aute značky Chrysler Grand Voyager (tmavomodrá farba), aby sa dobrovoľne prihlásil na fare. Svojím neuváženým konaním na jednom spätnom zrkadle úplne zničil a na druhom poškodil elektrické sklápanie týchto spätných zrkadiel. Spôsobená škoda na elektrickom sklápaní zrkadla, ktoré bude musieť byť vymenené, činí pre neautorizovaný servis 200-300,-€ (pre značkový servis Chrysler je to viac ako 3-násobok). Ak sa dotyčná osoba dobrovoľne neprihlási, tak to bude vyšetrovať polícia a potom už to nebude len náhrada spôsobenej škody, ale bude to aj trestné stíhanie za úmyselné poškodzovanie cudzej veci a vandalizmus.

 

 

 

 

 

 

Ak máte nejaké informácie na odhalenie takejto osoby, prosím Vás o poskytnutie týchto informácií, aby som vedel, komu mám dať preplatiť vzniknutú škodu. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujem.

Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

(späť)