Oznamy zo 17.nedele po Svätej Trojici – 8.október 2017 – Poďakovanie za úrody zeme

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (15.októbra 2017) – bude to 18.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek a akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave dnešného sviatočného dňa – Poďakovania za úrody zeme.

(3) V uplynulom týždni sme začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 11.októbra 2017 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 3 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie bude tento týždeň len pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v stredu so začiatkom o 18,00 hodine na Biblickej hodine.

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pri Poďakovaní za úrody zeme boli z vďačnosti naproti Pánu Bohu prinesené nasledovné milodary:

Členovia zborového spevokolu a presbyteri venovali na cirkevné ciele spolu 165,-€.

  • Vo štvrtok 5.októbra 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Elenou Ambrózovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou manželkou, mamou, starou mamou, prastarou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel a dcéry s rodinami 100,-€; Milan Ambróz s rodinou 40,-€; rodina Porubänová 50,-€; rodina Oravcová 50,-€; Eva Šuňavcová s rodinou 50,-€; Viera Rúčková s rodinou 20,-€; rodina Bartošová 20,-€; rodina Milana Bačíka 10,-€; rodina Lýdie Rúčkovej 10,-€; Mária Barteková s rodinou na Detskú besiedku 20,-€.
  • Smútiacej pozostalej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 22: „V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. … Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc!“

 

  • V sobotu 7.októbra 2017 sme v tomto našom chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkevi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru novú členku Nikolu Beľušovú. Pri Krste dcéry, krstnej dcéry a vnučky venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia na cirkevné ciele spolu 30,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár