Príprava na konfirmáciu

Príprava na konfirmáciu sa vyučuje počas školského roka, spravidla v piatok. Príprava je dvojročná a končí skúškou v chráme Božom.

Do prvého ročníka je možné prihlásiť deti vo veku 12 rokov a starších, ktorí ešte neboli konfirmovaní. Viac informácií nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Konfirmácia

KoLOS – Čo je to?

Pre konfirmandov a dorastencov sa každoročne pripravuje seniorátny tábor konfirmandov pod názvom „KoLOS“ – teda „Konfirmandi Liptovsko-oravského seniorátu“.

Aj v tomto roku (2019) sa pripravuje „KoLOS 2019“, ktorý sa bude konať v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou v termíne od 8.mája 2019 do 12.mája 2019. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2019“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2019. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2019.

Bližšie informácie o tohtoročnom KoLOS-e dostanete u brata farára na farskom úrade.

 

(späť)