Kázne

Milí bratia a milé sestry, členovia Cirkevného zboru!

V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018.

Po kliknutí na rok (odkazy nižšie) sa Vám zobrazí stránka s linkami (odkazmi) na nahrávky jednotlivých kázní alebo videozáznamov zo služieb Božích (od roku Pánovho 2020), ktoré sú umiestnené na serveri „www.youtube.com“ ako videá na „YouTube kanáli“ brata farára. K takémuto riešeniu sme pristúpili kvôli kapacitnému šetreniu miesta na našej webovej (internetovej) stránke. Na server „www.youtube.com“ postupne presunieme aj staršie kázne zverejnené na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme…

Postupne chceme dopĺňať aj staršie nahrávky kázní slova Božieho. Samozrejme, že všetko je podmienené tým, či sa jednotlivé staršie nahrávky nachádzajú v súkromnom archíve brata farára.

Prajeme veľa Božieho požehnania pri počúvaní nahratých kázní slova Božieho, alebo pri sledovaní videozáznamov služieb Božích.

 

Na nasledujúcich odkazoch nájdete audio (zvukové) nahrávky kázní zo služieb Božích a niekoľko videozáznamov zo služieb Božích (od roku Pánovho 2020) zoradené podľa jednotlivých rokov

 

Kázne z roku Pánovho 2021

Kázne z roku Pánovho 2020

Kázne z roku Pánovho 2019

Kázne z roku Pánovho 2018