Biblické hodiny


V našom Cirkevnom zbore sa pravidelne stretávame pri Božom slove na tzv. biblických hodinách. Tieto stretnutia sú zvyčajne v stredu v zborovej miestnosti od začiatku októbra do konca apríla okrem vianočných a jarných prázdnin a tiež okrem adventného a pôstneho obdobia. Počas platnosti letného času je to o 18,00 hodine a počas platnosti zimného času je to o 17,00 hodine.
Biblické hodiny sú podujatia, na ktorých záujemcovia študujú Božie slovo viac do hĺbky. Preberajú sa a študujú buď jednotlivé biblické knihy alebo sa prednášajú témy, ktoré majú súvis so životom kresťana, s jeho vierou, etikou, morálkou, svetonázorom, orientáciou, … a podobne.
Ak sa chceš dozvedieť viac o Božom slove, pridaj sa k nám v najbližšom termíne, ktorý nájdeš tu: „Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore“
Tešíme sa na Teba.

Biblické knihy a témy preberané na Biblických hodinách za posledné obdobie

Rok 2020 – Evanjelium podľa Marka; kapitoly 11 –
Rok 2019 – Evanjelium podľa Marka; kapitola 10
Rok 2018 – Evanjelium podľa Marka; kapitoly 7 – 9
Rok 2017 – Evanjelium podľa Marka; kapitoly 6 – 7
Rok 2016 – Evanjelium podľa Marka; kapitoly 2 – 5
Rok 2015 – Evanjelium podľa Marka; Úvod a kapitola 1
Rok 2015 – Modlitba Pánova – Otče náš; 7.prosba; Záver modlitby Pánovej; Amen
Rok 2014 – Modlitba Pánova – Otče náš; 3.prosba; 4.prosba; 5.prosba; 6.prosba
Rok 2013 – Modlitba Pánova – Otče náš; Úvod; Oslovenie; 1.prosba; 2.prosba
Rok 2013 – Kniha proroka Daniela; kapitola 12
Rok 2012 – Kniha proroka Daniela; kapitoly 8 – 11
Rok 2011 – Kniha proroka Daniela; kapitoly 5 – 7
Rok 2010 – Kniha proroka Daniela; Úvod; kapitoly 1 – 4

(späť na kategóriu – Aktivity v Cirkevnom zbore)