Oznamy z 19.nedele po Svätej Trojici – 22.október 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.októbra 2017) – bude to 20.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Zo soboty na nedeľu sa mení LSEČ (letný stredoeurópsky čas) na SEČ (stredoeurópsky čas), čo znamená, že hodiny sa posúvajú o 1 hodinu dozadu z 3,00 na 2,00.

(2) V tomto školskom roku sme už začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Kvôli chorobe brata farára biblická hodina 25.októbra 2017 nebude. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(3) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v pondelok 30.októbra 2017 so začiatkom o 18,00 hodine.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 3 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie kvôli chorobe brata farára tento týždeň nebude!

(7) Stretnutie staršieho dorastu bude v sobotu o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(8) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Východná nás pozýva na koncert speváckeho zoskupenia CON MOTO SLOVAKIA. Koncert sa uskutoční v sobotu 28.októbra 2017 so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom vo Východnej. Vstupné je dobrovoľné. Pozvánku si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Plagát – CON MOTO Slovakia – Východná

(9) V nedeľu 5.novembra 2017 budeme mať v našom chráme Božom organový koncert k 500.výročiu reformácie. Účinkujú členovia hudobného zoskupenia Musica Temporis. Organ: Marta Gáborová, spev: Karin Loudová.

(10) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(11) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(12) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou sestrou a blízkou príbuznou, na ktorú si spomína Pánu Bohu známa rodina a na cirkevné ciele venovala 10,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 71: „K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi útočištným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.“

 

  • V sobotu 21.októbra 2017 sme v tomto našom chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkevi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru novú členku Ninu Streličkovú. Pri Krste dcéry, krstnej dcéry a vnučky venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia na cirkevné ciele spolu 50,-€.

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár