Detská besiedka

(späť)

Každú nedeľu o 9,00 hodine okrem školských prázdnin (jarných, veľkonočných, letných, vianočných) sa v zborovej miestnosti koná stretávanie detí na detskej besiedke. Za túto misijnú a výchovnú činnosť medzi deťmi je zodpovedná pani Iveta Tarageľová spolu s Mgr. Janou Sládekovou. Využite túto možnosť a priveďte alebo pošlite k nám svoje deti, aby sa hravou formou mohli dozvedať o Pánu Bohu, o Božom slove, o veciach spásy, kresťanskom živote a kresťanských hodnotách, … I takýmto spôsobom môžeme vychovávať ďalšiu generáciu mladých kresťanov, ktorí po nás po čase prevezmú „štafetový kolík viery“. Pri tejto aktivite vychádzame zo slov Pána Ježiša, ktorý hovorí: „Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie!“

V čase pandémie koronavírusu sa stretávanie detí na detskej besiedke presunulo do OnLine priestoru a deti sa stretávajú so svojimi vyučujúcimi cez internet na „OnLine besiedke“.

V priloženom súbore si môžete pozrieť, čo sa podarilo deťom doma vytvoriť, keď sa učili o Babylonskej veži.

Prezentácia

 

(späť)