Oznamy z 2.nedele po Zjavení – 14.január 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (21.januára 2018) – bude to 3.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích si pripomenieme posvätenie nášho chrámu Božieho.

(2) Počas nasledujúce týždňa budeme mať v našom Cirkevnom zbore novoročný Aliančný modlitebný týždeň. Po skúsenostiach z uplynulých rokov budeme mať Aliančný modlitebný týždeň dnes, teda v nedeľu 14.januára 2018 na večerných službách Božích, potom v stredu (17.januára 2018) na biblickej hodine a modlitebný týždeň zakončíme na budúcu nedeľu (21.januára 2018) na večerných službách Božích. Začiatok je vždy o 17,00 hodine.

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 17.januára 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v novoročnom Aliančnom modlitebnom týždni.

(5) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu vo štvrtok 18.januára 2018 so začiatkom o 17,00 hodine. (Nácvik piesne: „Moje oči nevidia“)

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez priložený objednávkový formulár, ktorý je vložený do predposledného čísla (číslo 49).

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(10) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks a Evanjelický stolový kalendár je v cene 3,-€/ks.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 6.januára 2018 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Milanom Šuňavcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 70.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím manželom, otcom, starým otcom, bratom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a dcéra s rodinou 150,-€; sestra Lýdia s rodinou 50,-€; sestra Eva s rodinou 50,-€; brat Július 20,-€; rodina Čabajová 20,-€; rodina Prosová 20,-€; rodina Švihrová 20,-€; rodina Malatová 20,-€; Kvetoslava Bolčišová 10,-€; rodina Húsenicová z Pribyliny 10,-€; susedia 60,-€; ostatná nemenovaná rodina 200,-€; vrstovníci 20,-€ a pre spevokol 20,-€.
  • V piatok 12.januára 2018 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Ing. Jánom Strniskom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 68.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím manželom, otcom, starým otcom, bratom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a synovia Stanislav a Marek so svojimi rodinami 130,-€; sestra Božena s rodinou 50,-€; sesternice Slabejové 50,-€; krstný syn Richard s rodinou 20,-€; kmotrovci Machoví 20,-€; rodina Blahúrová 20,-€; spolužiaci zo školy 32,-€.
  • V týchto dňoch (10.január 2018) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Danielom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: syn Juraj s rodinou a dcéra Drahuša s rodinou spolu 60,-€; a švagriná Viera Krištofíková s rodinou, ktorá si zároveň spomína aj na svojich rodičov 20,-€.
  • V týchto dňoch (6.január 2018) uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Martinčom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 80.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomína dcéra Božena s rodinou a na cirkevné ciele venovala 20,-€.

Smútiacim pozostalým rodinám a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 39: “Ajhľa, na piade si mi vymeral a čas môjho života je ako nič pre Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek. … Čuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom ako všetci moji otcovia.”

 

  • Naše Pánu Bohu známe spolusestry sa v uplynulých dňoch dožili svojho okrúhleho životného jubilea 70-tich a 80-tich narodenín. Pánu Bohu ďakujú za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdávajú do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali spolu na cirkevné ciele 100,–€.

Naše oslávenkyne nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame Žalme 103: “Dobroreč, duša moja”, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár