ECAV Liptovská Kokava

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovská Kokava (ECAV Liptovská Kokava)

 

Milí bratia a milé sestry,

Vzhľadom na úplné zrušenie protipandemických opatrení boli služby Božie 1.januára 2022 (Nový rok 2022) nateraz posledné, ktoré ste mohli sledovať cez internet z nášho „kokavského“ chrámu Božieho. K opätovnému nahrávaniu služieb Božích pristúpime aj s ohľadom na naše skromné technické vybavenie a obmedzené možnosti až pri prípadnom zhoršení pandemickej situácie na Slovensku. Za Vaše porozumenie a pochopenie ďakujeme.

Všetky video záznamy služieb Božích z nášho „kokavského“ chrámu Božieho nájdete aj tak, keď na stránke „www.youtube.com“ do vyhľadávania zadáte: #ecavliptkokava

Ak chcete dostávať upozornenia na nové audio záznamy hneď po zverejnení na stránke „www.youtube.com“, prejdite do „YouTube kanála“ brata farára, a pod prehrávaným videom sa prihláste na odber videí kliknutím na tlačidlo „ODOBERAŤ“.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

 

Rozhlasové a televízne priame prenosy služieb Božích v mesiaci jún 2022:

– 1.slávnosť Svätodušná (5.jún 2022) o 9,00 hodine na stanici STV2 – Televízny prenos služieb Božích z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Trenčín;

 

Celý prehľad vysielaných náboženských relácií nájdete na nasledovnom odkaze: PROGRAM MÉDIÍ:

26.05.2022 – 09.06.2022

 

 

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

 

 

 

! ! ! Niektoré časti webovej stránky sú ešte nefunkčné – za čo sa ospravedlňujeme. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujeme… ! ! !

Evanjelický a. v. chrám Boží v Liptovskej Kokave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava je cirkevno-kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Pána Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám Ho zjavuje Biblia – Božie slovo.

Prameňom a základom našej viery je evanjelium – dobrá, radostná správa o Božej milosti v Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi.

Za správne vysvetľovanie Písma svätého – Biblie považujeme vysvetľovanie podľa Augsburského vyznania. Augsburské vyznanie je oficiálnym vyznaním našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), pochádzajúce z roku 1530. Viac informácií o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa dozviete na nasledujúcom odkaze: O NÁS

Aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môžete podporiť osobne – svojou účasťou. Aktivity však môžete podporiť aj prinesením či zaslaním svojho milodaru na bankový účet. Svojou účasťou alebo svojím milodarom môžete pravidelne podporovať napríklad: prácu s deťmi, prácu s dorastom, rôzne opravy nášho chrámu, alebo aj zborový spevokol. O možnosti pravidelného prispievania na aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava sa dozviete aj na nasledujúcom odkaze: AKO PRISPIEVAŤ NA ČINNOSŤ CIRKEVNÉHO ZBORU?

Vaše milodary môžete doniesť osobne na náš Evanjelický a. v. farský úrad, Liptovská Kokava 353. Milodary však môžete aj poslať na účet Cirkevného zboru vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok. Číslo účtu Cirkevného zboru v tvare IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001. Pre platbu zo zahraničia je potrebné uviesť aj iné údaje, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: KONTAKT

Za Vašu účasť a za Vaše milodary vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)