Oznamy z Nedele po Vianociach – 31.december 2017

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2017 (do 7.januára 2018) si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.januára 2018) – bude to 1.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Silvester, Nový rok a na Zjavenie Krista Pána mudrcom budú nasledovne: Silvester (dnes, t.j. nedeľa – 31.december 2017) o 17,00 hodine; Nový rok (zajtra, t.j. pondelok – 1.január 2018) o 10,00 hodine; Zjavenie Krista Pána mudrcom (sobota – 6.január 2018) o 9,00 hodine. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Vyučovanie konfirmácie bude po Vianočných prázdninách.

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez priložený objednávkový formulár, ktorý je vložený do predposledného čísla (číslo 49).

(9) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(10) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks a Evanjelický stolový kalendár je v cene 3,-€/ks.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Brat farár touto cestou ďakuje všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli do ofery na 1.slávnosť Vianočnú (25.decembra), ktorá bola určená pre kazateľa Božieho slova.
  • Sestra kantorka ďakuje všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli do ofery na 2.slávnosť Vianočnú (26.decembra), ktorá bola určená pre zborovú kantorku.
  • Pánu Bohu známa rodina ďakuje Pánu Bohu za všetky Jeho dobrodenia, za ochranu, požehnanie, pomoc, pokoj a milosť preukázanú počas končiaceho sa roka 2017, ako aj za pomoc Cirkevného zboru a zároveň prosia o tieto Božie dary a Božiu lásku pre všetkých nás v nastávajúcom roku 2018. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na cirkevné ciele 20,-€.

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár