Oznamy z Nedele Deviatnik – 28.január 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (4.februára 2018) – bude to Nedeľa po Deviatniku. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 31.januára 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník v piatok nebude, ale pre 2.ročník bude v piatok o 10,00 hodine.

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez priložený objednávkový formulár, ktorý je vložený do predposledného čísla (číslo 49).

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(8) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Nedávno (5.december 2017) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Dušanom Klaučom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 53.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, brata a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a súrodenci, ktorí si zároveň spomínajú aj na svojich rodičov 40,-€.
  • V týchto dňoch (28.január 2018) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Pavlom Balhútom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 67.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného  venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka s deťmi 20,-€ a pre spevokol 20,-€; Ján Fronko s rodinou 20,-€; Kvetoslava Blahútová s rodinou 20,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 71: “K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi útočištným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.”

 

  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v uplynulých dňoch dožila svojho okrúhleho životného jubilea 70-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 50,–€.

Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová Písma svätého, ktoré čítame v Žalme 100: “Zvučne plesaj Hospodinu celá zem! S radosťou slúžte Hospodinu, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár