Presbyterstvá a konventy

 

Voľby v Cirkevnom zbore – 18.február 2018

18.februára 2018, v 1.pôstnu nedeľu, sa na výročnom a volebnom konvente nášho Cirkevného zboru konali voľby presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru. Z oslovených kandidátov, ktorí podpísali „Čestné prehlásenie“ a tak prejavili súhlas s kandidovaním vo voľbách, bol zostavený hlasovací lístok. Niektoré funkcie však ostali na hlasovacom lístku prázdne, lebo sa nám nepodarilo nájsť kandidátov, ktorí by boli ochotní zastávať uprázdnenú funkciu v Cirkevnom zbore. (…viac informácií)

 

 

Reštrukturalizácia ECAV na Slovensku

V cirkevnom periodiku „Evanjelický posol spod Tatier“ (EPsT) a tiež v iných komunikačných médiách ste sa už mohli stretnúť s návrhmi na „Zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku“. Jeden dokument k tejto téme sme z Generálneho biskupského úradu v Bratislave (GBÚ) dostali aj do nášho Cirkevného zboru. (…viac informácií)