Na stiahnutie

Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

Ako môžete v dnešnej modernej dobe prispievať na činnosť svojho Cirkevného zboru sa dozviete na nasledovnom odkaze: Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

 

Žiadosti k cirkevným úkonom

Žiadosti k jednotlivým cirkevným úkonom ako sú Krst svätý, konfirmácia, evanjelický cirkevný sobáš, evanjelický cirkevný pohreb si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Žiadosti k cirkevným úkonom

 

Kňazské správy

Výročné kňazské správy od roku 2010 si môžete prečítať alebo stiahnuť na nasledovnom odkaze: Kňazské správy

 

Bohoslužobné knihy

Bohoslužobné knihy používané v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ako sú Chrámová agenda, Evanjelický spevník, Evanjelický funebrál, Pašie si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Bohoslužobné knihy

 

Cirkevnoprávne predpisy

 

Štatút Cirkevného zboru

 

Evidenčný list

 

Reformačné listy