Bohoslužobné knihy

(späť)

V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku používame nasledovné bohoslužobné knihy: Chrámová agenda, Evanjelický spevník, Evanjelický funebrál, Pašie. Tieto knihy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe na tomto odkaze: súbor „zip“

(späť)