Vierouka

Všeobecné vyznania

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa hlási ku kresťanským cirkvám, ktoré vyznávajú tri základné kresťanské symbolá (vyznania viery) – Apoštolské vyznanie (Viera všeobecná kresťanská), Athanáziovo vyznanie a Nicejské vyznanie.

Augsburské vyznanie

Okrem týchto všeobecných kresťanských vyznaní kresťanskej viery, základnou vieroučnou knihou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je Augsburské vyznanie (čítaj: aužburské), ktoré bolo predložené na sneme v Augsburgu (aužburgu) v roku 1530. Augsburské vyznanie je rozdelené na 27 článkov.

Augsburské vyznanie nájdeme v Knihe svornosti (symbolické knihy) našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, alebo si ho môžete v elektronickej podobe stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

 

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera je najznámejšia symbolická kniha našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Malý katechizmus v krátkosti podáva učenie Písma svätého, preto sa Malý katechizmus volá aj Malá Biblia. Dr. Martin Luther pri návšteve škôl zistil, že učitelia a žiaci potrebujú knižky, z ktorých by sa naučili evanjelickému náboženstvu. V roku 1529 teda napísal Malý katechizmus pre žiakov-deti a Veľký katechizmus pre učiteľov a kňazov.

Malý katechizmus nájdeme v Knihe svornosti (symbolické knihy) našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ale takisto ho nájdeme aj v Evanjelickom spevníku v 1.a 2.vydaní na stranách 682-695, alebo si ho môžete v elektronickej podobe stiahnuť na nasledujúcom odkaze: