Žiadosti k cirkevným úkonom

(späť)

Krst svätý

Tlačivo ku Krstu svätému obdržíte na Evanjelickom a. v. farskom úrade Liptovská Kokava, alebo si tlačivo môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Tlačivo ku Krstu svätému

Okrem stiahnutia a vypísania „Tlačiva ku Krstu svätému“ odporúčame aj preštudovanie ostatných informácií k sviatosti Krstu svätého na nasledovnom odkaze: Krst svätý

 

Konfirmácia

Prihlášku na konfirmačnú prípravu obdržíte na Evanjelickom a. v. farskom úrade Liptovská Kokava, alebo si prihlášku môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Prihláška na konfirmačnú prípravu

Okrem stiahnutia a vypísania „Prihlášky na konfirmačnú prípravu“ odporúčame aj preštudovanie ostatných informácií ku konfirmácii na nasledovnom odkaze: Konfirmácia

 

Cirkevný sobáš

Žiadosť k evanjelickému cirkevnému sobášu obdržíte na Evanjelickom a. v. farskom úrade Liptovská Kokava, alebo si žiadosť môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Žiadosť k evanjelickému cirkevnému sobášu

Okrem stiahnutia a vypísania „Žiadosť k evanjelickému cirkevnému sobášu“ odporúčame aj preštudovanie ostatných informácií k cirkevnému sobášu na nasledovnom odkaze: Cirkevný sobáš

 

Cirkevný pohreb

Na spísanie životopisu zosnulého/zosnulej Vám môže pomôcť tlačivo, ktoré nájdete na nasledovnom odkaze: Tlačivo k evanjelickému cirkevnému pohrebu

Okrem stiahnutia a vypísania „Tlačiva k evanjelickému cirkevnému pohrebu“ odporúčame aj preštudovanie ostatných informácií k evanjelickému cirkevnému pohrebu na nasledovnom odkaze: Cirkevný pohreb

 

(späť)