Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

(späť)

Ako môžem podporovať aktivity vo svojom Cirkevnom zbore?

Ako môžem prispievať na prácu vo svojom Cirkevnom zbore?

Každý člen Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môže podporovať Cirkevný zbor svojim dobrovoľným príspevkom. Tieto príspevky sú používané na potreby spojené so životom a rozvojom Cirkevného zboru. Okrem ofery, milodarov a cirkevného príspevku (cirkevnej dane), sa nám dnes v našej spoločnosti ponúka možnosť finančne podporovať Cirkevný zbor pravidelným prispievaním z účtu formou trvalého príkazu (biblické označenie „desiatky“ = Pánu Bohu patrí desatina zo všetkého). Každý, kto má založený účet v banke, môže požiadať svoju banku, aby pravidelne (napríklad: raz v mesiaci) poukazovala na účet Cirkevného zboru ECAV na slovensku Liptovská Kokava Vami stanovenú čiastku. Rovnako je to možné urobiť aj prostredníctvom „Internet bankingu“.

Aké údaje sú potrebné pri zadaní trvalého platobného príkazu?

 

Číslo účtu – IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001 – CZ Liptovská Kokava
BIC / SWIFT: KOMASK2X
Čiastka: Dobrovoľná (napr.: 5, 10, 20, 50 alebo aj vyššia) v € (Eurách)
Dátum splatnosti: Dobrovoľný
Doba trvania platobného príkazu: Dobrovoľná (alebo neurčitá)
Variabilný symbol: môžete uviesť číslo domu
Špecifický symbol: môžete uviesť kalendárny rok
Konštantný symbol: 0298 alebo 0558
Správa pre prijímateľa: (milo)dar, ofera, dorast, spevokol, Detská besiedka, oprava chrámu Božieho, oprava Evanjelickej školy, CP 2020 (cirkevný príspevok za rok 2020), … atď.

Trvalý platobný príkaz je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. V prípade otázok, nezrovnalostí alebo nedostatku informácií, kontaktujte Evanjelický a.v. farský úrad Liptovská Kokava, na ktorom Vám všetko bude objasnené a vysvetlené.

Kontakt nájdete na nasledovnom odkaze:          Evanjelický a.v. farský úrad

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a štedrosť. „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9,7)

Predsedníctvo Cirkevného zboru

 

Dokument na stiahnutie vo formáte „pdf“: Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

 

(späť)