Aktivity

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore…

(…zobraziť kalendár)

 

Biblické hodiny

V našom Cirkevnom zbore sa pravidelne stretávame pri Božom slove na tzv. biblických hodinách. Tieto stretnutia sú zvyčajne v stredu v zborovej miestnosti od začiatku októbra do konca apríla okrem vianočných a jarných prázdnin a tiež okrem adventného a pôstneho obdobia. Počas platnosti letného času je to o 18,00 hodine a počas platnosti zimného času je to o 17,00 hodine. (…viac informácií)

 

Detská besiedka

Každú nedeľu o 10,00 hodine okrem školských prázdnin (jarných, veľkonočných, letných, vianočných) sa v zborovej miestnosti koná stretávanie detí na detskej besiedke. Za túto misijnú a výchovnú činnosť medzi deťmi je zodpovedná pani Iveta Tarageľová spolu s Mgr. Jankou Sládekovou. Využite túto možnosť a priveďte alebo pošlite k nám svoje deti, aby sa hravou formou mohli dozvedať o Pánu Bohu, o Božom slove, o veciach spásy, kresťanskom živote a kresťanských hodnotách, … (…viac informácií)

 

Dorast

 

Náboženská výchova

 

Príprava na konfirmáciu

 

Rodinné spoločenstvo – RoS

 

Spevokol

 

Spoločenstvo evanjelických žien – SEŽ