RL – ročník 2017

(späť)

 

Reformačné listy č. 32/2017

Milí naši čitatelia, priaznivci, podporovatelia, s vďakou voči Pánu Bohu a pokorou posielame ku vám 32. číslo Reformačných listov. Už trištvrte roka sa vám prihovárame na našich stránkach s nádejou, že vás naše texty zaujmú, oslovia. Ďakujeme vám za všetky pozitívne ohlasy, ako aj za kritiku. Vážime si váš čas, ktorý ste investovali do riadkov, ktoré ste nám zaslali.

Sú Vianoce. Čas, kedy svet na chvíľu stíchne. Čas, kedy bude zem plná modlitieb. Čas, kedy sa stretneme s tými, ktorých sme dlho nevideli. A to nielen v kostoloch, ale aj doma, v rodine. Čas, kedy budeme k sebe milší, prívetivejší, ľudskejší. Aj v cirkvi. Vianoce sú obdobím, kedy si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista a usilujeme sa o to, aby zvesť o Jeho narodení znela intenzívnejšie. Nielen nám, ale aj svetu. Snažíme sa o to, aby kresťanská láska mala reálne farby, reálne kontúry a reálny obsah.

Modlime sa za to, aby rok 2018 bol pre nás všetkých oslobodením od tiaží minulosti, či už v spoločnosti, v cirkvi, alebo v našich vlastných životoch. A modlime sa za to, aby sme dokázali obnoviť spojenie s Pánom Bohom, našim Tvorcom a Pánom Ježišom Kristom, našim Spasiteľom. Nech nás teda vedie Duch Svätý v Jeho múdrosti k zrelosti a radosti! Požehnané sviatky priatelia!

OBSAH ČÍSLA:

 • JE ČAS SA NADÝCHNUŤ …
 • PREKONAŤ STRACH
 • PRIJMI, OTČE NÁŠ, …
 • ADVENT PRE TEBA
 • ROZHOVOR S PREDSEDOM HELP
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • POĎ ZA MNOU, ALEBO …
 • ŤAH NA BRÁNU
 • JEDNOTA DUCHA VO ZVÄZKU POKOJA
 • ŠTEDRÝ DEŇ A VIANOCE U STARÝCH SLOVANOV
 • ČAS VYSTRIEŤ DUŠU – POÉZIA
 • VIANOČNÁ HYMNA LÁSKY
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÍZIA ROZVOJA PRE ROK 2018
 • NEHOSPODÁRNE NAKLADANIE S MAJETKOM ECAV

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 32/2017

 

Reformačné listy č. 31/2017

Začal advent – čas, keď sa väčšina z nás zamýšľa nad vlastným životom. Keď robíme sebareflexiu a pýtame sa seba, ako sme obstáli v živote počas roka, komu sme ublížili, alebo kto ublížil nám, trápia nás mnohé veci v rodine, spoločnosti, v cirkvi, s ktorými si nevieme poradiť. Ideme ku spovedi, ku Večeri Pánovej. Lebo hľadáme svetlo, túžime v ňom žiť. Ako a kde ho nájsť? Poviete si, že snáď v cirkvi. Posledné roky nás však presvedčili skôr o opaku. Cirkev svetlo na mnohých miestach neponúka, nedáva, nereprezentuje. Lebo cirkev, tá celoslovensky viditeľná, naša evanjelická, je zatienená v súčasnosti veľkou tmou.

Prežívame advent – tešíme sa na čas, keď budeme sláviť narodenie Pána Ježiša Krista. On je Svetlo sveta, On je Svetlom, ktoré aj nám žiari v hrozivých okamihoch zlyhávajúcich medziľudských a kolegiálnych vzťahov. Nasledujme Ho! Prežívajme advent tak, aby sme sa raz nemuseli hanbiť za seba, za svoje konanie, za svoje správanie, za to, či sme neublížili až príliš, či sme nezapreli priateľa a nezradili Pána Ježiša Krista … a aby sme nemuseli obracať kabáty, či luteráky! Kiež zavládne svetlo v tejto temnej krajine i v cirkvi … Pričiňme sa o to každý svojim dielom, v duchu pokoja, lásky a nádeje. Len sa nespoliehajme na to, že to iní urobia za nás, alebo že Pán Boh dá svetlo iba tak. Hovorme otvorene a v láske o potrebe pozitívnych zmien v našej cirkvi, podporme tieto zmeny a konajme tak, aby sme presvetlili celú spoločnosť, aby ECAV na Slovensku prešla z noci do dňa. Nečakajme, že po rebríku, ktorý nastavia druhí, zrazu vyjdeme hore, uzrieme svetlo, všetko bude zrazu OK a zrazu zabudneme na tmu, ktorá mnohých urobila nešťastnými! Nech v našej krajine a v cirkvi zažiari svetlo a prinesie Božie požehnanie!

OBSAH ČÍSLA:

 • ÚVODNÍK
 • ROZHOVOR S BOŽIDAROU BAŠKOVOU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • SYNODA ECAV AKO RUKOJEMNÍK PREDSEDNÍCTVA ECAV
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 31/2017

 

Reformačné listy č. 30/2017

Byť radostným kresťanom dneška!

Milí priatelia, priaznivci, naši čitatelia,
blíži sa záver cirkevného roka, Nedeľa večnosti. A my k vám posielame 30. číslo Reformačných listov. Blížia sa pomaly aj vianočné sviatky, záver kalendárneho roka. V tomto období sme všetci o čosi citlivejší, ale aj napätejší a nervóznejší zo všetkých povinností, ktoré máme pred sebou. A zároveň pociťujeme aj stres z toho, ako dopadnú tohtoročné Vianoce. Každý z nás má nejaký problém, zdravotný, pracovný, vzťahový, finančný. Niekoho sme počas roka stratili, niekto ochorel, nejaké plány nám nevyšli. Nie je jednoduché vyrovnať sa s tlakom súčasného sveta, ktorý na nás dolieha. Počas roka sme písali o reformačných oslavách, prinášali sme kritické postrehy a analýzy nasmerované k našej cirkvi. Avšak v našej cirkvi, o ktorú spoločne zápasíme, je aj veľa dobrého. A je veľa dobrého aj v našich osobných životoch. Preto vás chcem vyzvať k vyjadreniu spoločnej vďaky za všetko dobré a požehnané, ktoré sme tento cirkevný rok spolu prežili. Boli to aj iskrivé, jasné chvíle, plné radosti a Ducha Božieho, boli to chvíle, kedy sme cítili, že Boh sa ku nám priznal a sklonil sa ku nám. Boli to dni, kedy sme boli zúfalí, ubolení a stratení, no odrazu sa nám otvorili oči a my sme chápali, že v tomto svete nie sme nikdy sami. Je tu s nami Boh v Jeho neuchopiteľnej moci a láske. Spomeňte si, prosím, počas Nedele večnosti na zázrak milosti, ktorý ste prijali. Možno i v tom, že ste vládali prísť do kostola, že budete mať čo jesť na obed, a že máte s kým zdieľať svoj život. To nie je málo! Ak si budeme vedomí, „malých“ požehnaní, ktoré prijímame, s oveľa väčšou radosťou budeme svedčiť o Bohu tomuto svetu. A naše tváre i srdcia budú prívetivejšie, súcitnejšie, milosrdnejšie a chápavejšie – k blížnemu svojmu. Svet potrebuje vidieť našu radosť, ktorú prežívame z duchovného spojenia s Bohom, z duchovného spojenia so spoločenstvom, cirkvou. Učme sa teda byť vďačnými, ale aj radostnými kresťanmi – dneška!

Sme vďační aj za slobodu, ktorú sme v našej krajine znovu získali po 17. novembri 1989. Nie je to samozrejmosť. Nepremárnime tento dar slobody, využime ho naplno a zodpovedne. Žime naše životy a kresťanstvo autenticky a s radosťou.

OBSAH ČÍSLA:

 • BYŤ RADOSTNÝM KRESŤANOM…
 • NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PROTI DNEŠNÉMU ČLOVEKU
 • Ó LÁSKA BOŽIA…
 • OKIENKO MOS
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • NÁŠ BOJ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VYŠLO NOVÉ ČÍSLO MELANCHTONA
 • BÁSEŇ…, VEČNOSŤ…
 • DOBRÉ ČÍTANIE Z VIVIT-U
 • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 30/2017

 

Reformačné listy č. 29/2017

Takže 31. október 2017 je za nami. Bol to mimoriadny deň. Každého z nás zastihol na inom mieste, v inej úlohe, s iným zážitkom. To, čo bolo spoločné bolo pripomenutie si 500. výročia začiatku reformácie. Rôznym spôsobom a rôznymi formami. Mnohí z nás aj účasťou na službách Božích, ktoré boli v našich kostoloch práve 31. októbra. Celý reformačný týždeň bol v RTVS nabitý programom k tomuto výročiu. Pripomenuli sme si toto výročie dôstojne?

Takže, ak 31. október 2017 je za nami, čo je pred nami? Čaká nás dôležitý, veľmi zodpovedný rok z hľadiska smerovania našej cirkvi. Nič nie je vyhraté, stále zápasíme o budúci charakter ECAV na Slovensku. V budúcom roku prebehnú voľby na dvoch nových biskupov, generálneho biskupa a biskupa Západného dištriktu. Rovnako aj voľba nového generálneho dozorcu, ako aj mnohých funkcionárov na úrovni dištriktov a seniorátov. ECAV na Slovensku potrebuje, aby sa o tieto funkcie uchádzali kandidáti, ktorí budú mať charakter, ktorí budú slúžiť ostatným, a ktorí budú cítiť zodpovednosť za to, že nebojujú o novú funkciu, ale o zmenu charakteru cirkvi k lepšiemu – k obnove vzťahov, k obnove dôvery, k zjednodušeniu jej štruktúry. My ostatní by sme mali tento zápas niesť naďalej na modlitbách, hľadať vhodných kandidátov a vyjadriť im podporu, ak svojou doterajšou službou a prácou preukázali, že slúžia druhým a majú skutočný kresťanský
charakter a rozmer vo svojom správaní, uvažovaní a konaní. Reformácia pokračuje.

OBSAH ČÍSLA:

 • REFORMÁCIA POKRAČUJE
 • SKUPINA ONI A MY
 • SLÁVNOSTNÁ PREMIÉRA OPERY
 • SOUMRAK KŘESŤANSKÉ CIVILIZACE
 • CIEĽOM REFORMÁCIE JE REKREÁCIA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • OKIENKO MOS
 • PODPORA
 • KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 29/2017

 

Reformačné listy č. 28/2017

Posledný mesiac sa ma zmocňuje obava, že svetlá zhasnú – nie tie ozajstné, lampy, lustre, sviečky, ani neočakávam apokalyptickú katastrofu, že by mali vyhasnúť slnko a ostatné hviezdy. Len sa bojím, že veľmi rýchlo zhasnú svetlá osláv 500. výročia reformácie. Lebo to sa môže veľmi ľahko stať. Už desať rokov sa o tomto výročí hovorí, robia sa rôzne podujatia, koncerty, prednášky, výstavy, sadia sa stromy reformácie. V tomto roku všetko, čo sa v našej cirkvi mihlo, malo prívlastok „reformačný“.

Pripomínať si a oslavovať bez toho, aby to malo praktický dopad na naše životy, je ako plamienok, ktorý rýchlo zhasne. A toho sa bojím. Bojím sa, že po 31. októbri 2017 všetko utíchne, že sa vrátime do starých pokojných koľají, alebo budeme naopak bedákať nad tým, koľko úsilia sme vynaložili na prípravu osláv a pripomenutie si významného výročia, a nič sa nezmenilo.

Tu sa musí udiať niečo viac ako len oslavy. Nestačí zapáliť lampióny. Oheň musí byť zapálený v nás. Takýto oheň sa nedá zapáliť oslavami, ale tak, že k nám bude prehovárať samotný Ježiš Kristus.

OBSAH REFORMAČNÉHO ČÍSLA:

 • BOJÍM SA,ŽE SVETLÁ ZHASNÚ
 • NIEKTORÉ BUDOVY DOSLOVA PADAJÚ NA HLAVU ALEBO NÁPRAVA CHÝB A OČISTENIE CIRKVI
 • LUTHEROV ODKAZ
 • SPOMÍNAME S VĎAKOU …
 • VŠETKY CIRKVI BY POTREBOVALI REFORMÁCIU – ROZHOVOR
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OKIENKO MOS
 • O REFORMÁCII V SKRATKE
 • POZVÁNKA NA SLUŽBY BOŽIE
 • PODPORA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 28/2017

 

Reformačné listy č. 27/2017

V mesiaci október vrcholia oslavy 500. výročia reformácie. Sme vďační Pánu Bohu za Martina Luthera a jeho odvahu. No zároveň nás dejiny, naši predkovia počas 500 rokov posunuli v čase. A my znova a znova hľadáme záchytný bod, aby sme definovali svoju vieru – pre seba, svojich potomkov. Lebo budúcnosť cirkvi, budúcnosť ľudí, ktorí budú vyznávať Pána Ježiša Krista, vyznávať svedectvo o Trojjedinom Bohu – tvoríme my.

Hľadíme do minulosti, avšak prítomnosť nás akosi menej zaujíma. Počas reformačného roka sme konfrontovaní s témami, ktoré ticho tušíme, ktoré nás bolia, ťažia, a ktorým ani nerozumieme. A do toho všetkého ešte so sebou vlečieme urážky, hádky, pýchu, faloš, tvrdosť srdca, útoky, úmyselné znevažovanie, neschopnosť ospravedlniť sa, neschopnosť odpustiť. S vrcholiacimi prípravami na naše luteránske jubileum, vrcholia aj útoky v Evanjelickom posli spod Tatier. Ako sa v tomto všetkom radovať z Boha? Radovať z cirkvi, kam patríme? Byť hrdí na svoju evanjelickú cirkev? Na adresu súčasného EPST sme už povedali mnoho. Priestor sme teraz prenechali iným…

Modlime sa, aby sme konečne prevzali zodpovednosť za vlastné životy, za cirkev, ku ktorej sa hlásime, a ktorú napriek všetkým bolestiam – máme radi. Zasaďme sa za obnovu dôvery a priamosti vo vzťahoch, za ukončenie manipulácie a prenasledovania druhých, za zbavenie sa strachu z vrchnosti medzi ordinovanými v cirkvi. Zasaďme sa za to, aby sa dvihol hlas laických pracovníkov v cirkevných zboroch a aby ich hlas v rozhodujúcej miere prispel k záchrane budúcnosti pre naše deti, ECAV na Slovensku, pre naše cirkevné zbory, pre Slovensko, v ktorom žijeme a žili naše predchádzajúce generácie.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • STROM KRIČÍ, ŽE SA MU NEPÁČI OVOCIE …
 • NOVÁ CESTA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • HISTÓRIA RAZ VYDÁ SVEDECTVO O CIRKVI
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • POTREBUJEME LUTHEROVU NÁSTOJČIVOSŤ
 • TAM VO WITTENBERGU
 • PREČO SME ZRUŠILI ODBER EPST? – ANKETA
 • PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 500.VÝROČIA REFORMÁCIE
 • KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 27/2017

 

Reformačné listy č. 26/2017

Na začiatku tohto roka sa medzi nami evanjelikmi šíril takýto vtip: „Viete, čo dá ECAV v tomto roku? … 95 výpovedí!“ Aj sme sa na tom dobre zasmiali, ale postupom času sme boli svedkami rôznych udalostí, z väčšiny ktorých sme radosť nemali.

Či už to boli štvavé články v cirkevnom médiu (Evanjelický posol spod Tatier), ktoré napádali iných a vypovedali proti nim, alebo konanie predsedníctiev cirkvi a západného dištriktu, z ktorých iným vypadla reč … Ako sa rok posúval, ich výpovede plné krivých obvinení a konšpirátorských tvrdení z úst najvyšších predstaviteľov cirkvi a ich súdnej moci – narastali. Viacerí, vedeniu cirkvi, nepohodlní farári v službe sa k tým reálnym výpovediam aj priblížili, veď k čomu inak majú smerovať neudelené súhlasy k službe duchovných? Zmýšľanie a konanie vedenia ECAV naozaj o niečom vypovedá. O absolútnej istote svojej moci a absolútnom pohŕdaní nielen svojimi spolubratmi a spolusestrami v oltárnej službe, ale aj nami – rádovými veriacimi.

Vedenie ECAV na Slovensku už vypovedalo dosť o tom, ako to myslí s rozvojom a činnosťou ECAV. Je na nás, aby sme my všetci povedali vedeniu ECAV – dosť, stačilo! Pretože tu už nejde o občasné výkyvy či drobné prešľapy, tu ide o vypovedanie poslušnosti voči Bohu zo strany vedenia cirkvi. O spreneverenie sa hodnotám evanjelia, o úmyselné a lživé konanie voči čestným ľuďom.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – TAK VYPOVEDÁME …
 • INFANTILNOSŤ
 • KTO JE IMRICH LUKÁČ?
 • KYRIE ELEJSON – BÁSEŇ
 • POTREBUJEME ZDRAVÉ DUCHOVNÉ PROSTREDIE – ROZHOVOR
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OKIENKO MOS
 • PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 500.VÝROČIA REFORMÁCIE
 • KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 26/2017

 

Reformačné listy č. 25/2017

31. október nie je Dňom reformácie náhodou. V týchto dňoch sa množstvo podujatí sústreďuje na pripomenutie si 500. výročia reformácie, potrebné je však povedať, že kľúčové bolo práve jej spustenie.

Po iné roky je posledný októbrový deň Dňom reformácie, tento krát aj 500. výročia začiatku reformácie. 31. október bol na tento účel ako pamätný deň určený zámerne. Martin Luther práve vtedy pribil na dvere kostola vo Wittenbergu listinu, ktorá obsahovala 95 výpovedí proti odpustkom. Listinou vyzval čitateľov jeho výpovedí na diskusiu. Dokonca požiadal tých, ktorí nemôžu s ním diskutovať osobne, aby tak urobili písomne. Nasledujúci sled udalostí, ktorý sa tak spustil je nám dôverné známy.

Práve na to, aby sme sa oslobodili od týchto pút zviazanosti a prenasledovania zo strany vedenia cirkvi bola zostavená na začiatku tohto roka Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na SlovenskuTáto Charta 2017 predstavuje naše výpovede proti konaniu a spôsobom súčasného vedenia cirkvi, ako i týždenníka EPST, lebo jedno sú. Signatári Charty 2017 tým otvorili diskusiu a žiadajú širokú verejnosť, pokiaľ ešte nemala príležitosť, zapojiť sa do obnovy charakteru ECAV na Slovensku. Urobte tak, prosíme, aj vy, nenechajte veci na náhodu, na ľahostajnosť. Podeľte sa o svoje skúsenosti a výpovede písomne. Radi vám poskytneme priestor v Reformačných listoch, pretože nám na náprave chýb vedenia ECAV na Slovensku, na obnove dôvery a na návrate k Božiemu slovu záleží.

Želáme vám požehnaný mesiac október, kedy si pri rôznych príležitostiach budeme pripomínať spustenie procesu reformácie.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – 31. OKTÓBER NIE JE DŇOM REFORMÁCIE NÁHODOU
 • KEBY BOL MARTIN LUTHER MLČAL, KDE BY BOLA CIRKEV? –ROZHOVOR
 • JE ČAS, ABY SA NIEČO ZMENILO – ROZHOVOR
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • ÚRYVOK ZO SPISU M. BODICKÉHO
 • SMEROVNÍK KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
 • CÍTITE TEN ZÁPACH?
 • KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 25/2017

 

Reformačné listy č. 24/2017

Niet o tom pochýb, že všetko má svoj čas. Veľmi jasne to hovorí text Starej zmluvy – Kazateľ 3, 1 – 8. Spomeňme z tejto kapitoly aspoň celý prvý verš: “všetko má svoj čas a každé počínanie pod ne-bom má svoju chvíľu“.

Obdobie ostatných troch či piatich rokov považujem za jedno z najťažších období v ECAV na Slovensku po roku 1989. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Bolo to obdobie, kedy súčasné Predsedníctvo ECAV na Slovensku, na vrchole svojich tvorivých síl, ukázalo, čo dokáže ponúknuť pre rozvoj cirkvi, ak sa zameria na seba, a nie na druhých. Tá bilancia je ohromujúca. Prenasledovanie vlastných pracovníkov v cirkvi, strata dôvery a priamosti vo vzťahoch, rozvoj služby a podpora misie na okraji záujmov. Proste, „po nás púšť a potopa“. Podrobnejšie toto počínanie zhrňuje Charta 2017.

Aj toto ťažké obdobie raz pominie, možno príde iné náročné obdobie, ale určite sa raz skončí mandát každému, kto bol kedy do nejakej funkcie na určitý čas ustanovený. Čo bude potom? Do akého prostredia budú potom vstupovať noví pracovníci v cirkvi? Do „vypálenej“ dediny, do púšte alebo do zelenej oázy či krajiny s dostatkom vody, pôdy, vegetácie a ľudí, ktorí nebudú zatrpknutí, ale otvorení načúvať Božiemu plánu spásy?

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – „VŠETKO MÁ SVOJ ČAS …“
 • SYNODA 2017 ALEBO O NEVEREJNOSTI VECÍ VEREJNÝCH
 • OBNOVA NIE JE MOŽNÁ BEZ POKÁNIA – ROZHOVOR
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • SYNODA 2017 ALEBO O NEVEREJNOSTI VECÍ VEREJNÝCH – POKRAČOVANIE Z 1. STR.
 • NEUDELENIE SÚHLASU
 • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 24/2017

 

Reformačné listy č. 23/2017

Reformačné listy prinášajú informácie o vnútornom dianí v ECAV aj preto, lebo mnohé veci, ktoré sa dejú sú v značnom kontraste s prebiehajúcim slávnostnými podujatiami, ktoré súvisia s 500. výročím reformácie a prezentáciou reformačných hodnôt. Uvedené výročie nemá byť len sviatkom alebo diskusiou o reformačných hodnotách, ale aj dôvodom na nápravu pretrvávajúcich deformácií vo vnútorných vzťahoch a štruktúre ECAV, teda aj dôrazom na reformy v prospech jej obnovy a rozvoja.

Aj preto musíme podporovať reformy, aby sme mali pri najbližšej ordinácii novokňazov čím viac nových farárov za rok, nielen štyroch ako tomu bolo pred týždňom v Skalici, vďaka však aj za týchto. A tiež aj preto, aby bolo čím menej neudelených súhlasov za rok na pokračovanie služby ordinovaných v službe alebo pri požiadavke o ich presun do iného cirkevného zboru alebo seniorátu.

Obsah listov:

 • Úvodník
 • Odďaľovanie slobody
 • VZ Evanjelickej jednoty; Charta 2017, Mimoriadne VZ ZED
 • Rukami apoštolov diali sa…
 • Reformačné okienko
 • Modlitebná reťaz
 • Okienko MoS
 • Vaše názory a reakcie – Otvorené cesta, Zvláštny tón
 • Spolupráca, Kontakty

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 23/2017

 

Reformačné listy č. 22/2017

Začiatok septembra priniesol viac otázok ako odpovedí. Školský rok 2017/2018 sa rozbehol na plné obrátky. A s ním aj práca i povinnosti po letnej dovolenkovej prestávke. Tú narušila v našom prostredí okrem iného aj mediálna kampaň predsedníctva ECAV proti biskupovi Východného dištriktu. Samozrejme, že cez stránky EPST.

Ani nie tri týždne na to Zbor biskupov odňal kanonickú misiu Ondrejovi Prostredníkovi, bez predošlého upozornenia, bez varovania. Väčšine členov cirkvi bola podsunutá interpretácia, že to bolo len kvôli jeho postojom a propagácii LGBTI (homosexuáli, transrodoví-preoperovaní, a pod.) komunity a agendy. Aké rýchle a aké rázne! Mohlo by sa zdať, že je to rázny krok, ale pre koho? Prečo Predsedníctvo ECAV a biskup Západného dištriktu, či Zbor biskupov, rovnako rázne nezasiahli v prípade Ivana Muchu, ktorý už viac ako rok traumatizuje celú ECAV? 

Viac otázok ako odpovedí. Prosíme vás o vaše modlitby. Prosíme, pýtajte sa, diskutujme, dávajme na svetlo Božie aj nepríjemné otázky. Opierajme sa o Slovo Božie. Rozlišujme, čo je od Hospodina a čo od človeka. Šírme Evanjelium Ježiša Krista všade, kde je ho nedostatok a kde môže vsiaknuť do života našej spoločnosti. Spolupracujme. Reformačné listy budú pri tom.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • EBF UK – VYJADRENIE DEKANA
 • KAUZA, KTORÁ NIE JE KAUZOU
 • MIMORIADNE VZ ZED
 • PODPORA PODPREDSEDNÍČKE ZED
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – REFORMÁCIA DNES, CESTA KRESŤANA 2
 • DUCH POKÁNIA
 • SMEROVNÍK KRESŤANSKEJ CESTY
 • ANKETA KU ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA
 • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 22/2017

 

Reformačné listy č. 21/2017

10. nedeľa po Sv. Trojici je v našej cirkvi dlhoročnou tradíciou vnímaná ako Nedeľa pokánia. V cirkevných zboroch sa vtedy zvyčajne prisluhuje sviatosť Večere Pánovej spojená so spoveďou.

V Kajúcu nedeľu si evanjelická cirkev pripomína zničenie mesta Jeruzalem v 70. roku po Kristu rímskou armádou. Toto zničenie sa interpretuje ako trest pre izraelský národ za neprijatie Ježiša Krista. Je to nedeľa, ktorá nás všetkých zastavuje a pripomína dôsledky hriechov, ktoré sa dotýkajú života jednotlivcov, spoločenstva, ale aj národa.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • ZO ZBIERKY – KEĎ TIENE KLAMÚ
 • TROCHU INÝ AUGUST
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – POKÁNIE NIE JE ZAMERANÉ IBA NA MINULOSŤ, MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VYZNANIE …
 • MUŽ VIERY – MIKULÁŠ LIPTÁK
 • OPERA HRAD PREPEVNÝ … V MODRE
 • VŠETKY NAŠE ČASY, SMEROVNÍK KRESŤANSKEJ CESTY – ZAMYSLENIE
 • KONTAKT

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 21/2017

 

Reformačné listy č. 20/2017

MIMORIADNA SYNODA K REŠTRUKTURALIZÁCII NA JESEŇ 2017 NEBUDE!

Toto je jeden zo záverov mimoriadneho generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v stredu, 26. 7. 2017. Generálne presbyterstvo zasadalo v inovovanej zostave, s dvoma novými členmi, ktorých zvolila v polovici júna synoda. Ak je teda toto správa, ktorá naznačuje možnú zmenu kurzu a smerovania cirkvi do nasledujúcich mesiacov a rokov, tak si dovolím napísať, že áno. Je to symbolické, ale dôležité rozhodnutie.

V prvom rade preto, lebo zvolávanie synody spadá do kompetencie predsedníctva synody, a nie generálneho presbyterstva. Po druhé, spomeňte si, ako GBÚ a vedenie cirkvi vytrápilo všetky cirkevné zbory obežníkmi, uzneseniami, listami a článkami v EPsT o reštrukturalizácii – na poslednú chvíľu. Zmene štruktúry cirkvi sa má venovať až nové vedenie, terajšie vedenie svoju šancu nevyužilo. Nestačilo mu na to ani 11 rokov. Najvýstižnejšiu odpoveď k tejto téme odsúhlasil konvent cirkevného zboru Modra, ktorý začiatkom júla odsúhlasil dôvody, prečo nemôže súhlasiť s návrhom zmeny štruktúry (centralizáciou), ktorú navrhovalo súčasné predsedníctvo cirkvi. Toto stanovisko si prečítajte v dnešnom čísle.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • AKTUÁLNE DIANIE
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • ŽIJEME INÉ LETÁ
 • STANOVISKO CIRKEVNÉHO ZBORU MODRA
 • VÝZVA K REŠTRUKTURALIZÁCII, NAPÍSALI STE…
 • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 20/2017

 

Reformačné listy č. 19/2017

Božie slovo je nemenné a platné. Je mocné, ale nedá sa používať iba jednostranne. Nemožno ho priraďovať svojvoľne a podľa toho, ako to práve vyhovuje: tomu to a mne toto. Žiaľ, že to robí, snáď už len pre malú hŕstku svojich čitateľov, evanjelický týždenník EPsT. Vo viacerých príspevkoch býva Božie Slovo zneužívané na účely zakrývania prešľapov tých, čo kričia: „chyťte zlodeja“. Či sa nám to páči alebo nie, Slovo Božie platí rovnako pre všetkých.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • AKTUÁLNE DIANIE – PO OVOCÍ ICH POZNÁTE, OTVORENÝ LIST Z R. 2012, ODKAZ PREDKOV ZACHOVÁME, BDEJTE – ZAMYSLENIE NAD SYNODOU, KTO TU KLAME A KTO KOHO (NE)REŠPEKTUJE?
 • OPERA HRAD PREPEVNÝ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OKIENKO MOS – MODLITEBNÁ REŤAZ, VÝZVA …
 • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 19/2017

 

Reformačné listy č. 18/2017

Sme vďační Pánu Bohu za priestor, ktorý spoločne tvoríme. Naše – vaše – Reformačné listy. Každý týždeň ich posielame do vašich mailových schránok (alebo ich niekto vo vašej blízkosti rozmnožuje a rozdáva) v nádeji, že vás oslovia texty našich bratov a sestier. Hľadáme spoločne odpovede na otázky obnovy našej evanjelickej cirkvi.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • AKTUÁLNE DIANIE – OPERA HRAD PREPEVNÝ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – BOŽIA PRÍTOMNOSŤ, SVEDOMIE, KAMERY, CIRKEVNOPRÁVNE PREDPISY
 • Z VAŠICH MAILOV, REAKCIÍ – DREVENÉ KALICHY A ZLATÍ BISKUPI; HĽA, AKÉ DOBRÉ, AKÉ MILÉ JE TO, KEĎ BRATIA SPOLU BÝVAJÚ!
 • RADOSŤ V BOHU
 • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 18/2017

 

Reformačné listy č. 17/2017

Synoda 2017 skončila. Až po niekoľkých dňoch som bol schopný pozrieť sa a uvedomiť si, čo sa tam dialo a čo to znamená. Snažím sa aj takýmto spôsobom si usporiadať myšlienky a motivovať seba a možno aj iných k pohľadu do budúcnosti, k hľadaniu vízie pre spoločenstvo cirkvi.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – SLOBODNÝCH 95 SLOV Z NIMNICE
 • AKTUÁLNE DIANIE – POSTSYNODÁLNE REFLEXIE, O SYNODE PO SYNODE
 • NOVINKA V DUCHOVNEJ LITERATÚRE
 • OKIENKO MOS, MODLITEBNÁ REŤAZ
 • ZASADALA SYNODA ECAV NA SLOVENSKU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – POKR.: JE EŠTE STÁLE POTREBNÁ REFORMÁCIA?; MODLITBA ZA CIRKEV
 • OPERA HRAD PREPEVNÝ
 • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
 • ANKETA PO ZASADNUTÍ SYNODY
 • REAKCIA
 • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 17/2017

 

Reformačné listy č. 16/2017

V týchto týždňoch veľa diskutujeme o reformácii a usilujeme sa znovuobjaviť reformačný odkaz pre dnešok. Pre súčasnú Evanjelickú cirkev na Slovensku, pre naše cirkevné zbory, spoločenstvá, ale aj kultúrne, spoločenské a politické prostredie. Teší ma, že ľudia sa modlia za našu cirkev, ako aj za nadchádzajúce rokovanie Synody ECAV na Slovensku. Je to znamenie, že ľuďom záleží na cirkvi, do ktorej patria, v ktorej vyrastali.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – HOSPODINOVI PATRÍ ČESŤ A MOC!
 • AKTUÁLNE DIANIE – NÁŠ HRAD PREPEVNÝ …, EVA BACHLETOVÁ V TORONTE, PREDSEDOVI GENERÁL. SÚDU
 • BYŤ S BOHOM VO VZŤAHU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – POKR.: JE EŠTE STÁLE POTREBNÁ REFORMÁCIA?; MODLITBA DELEGÁTA NA SYNODU
 • NOVINKA V DUCHOVNEJ LITERATÚRE
 • PREHĽAD A PRIPOMENUTIE CHARTY 2017
 • OKIENKO MOS, MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÝZVA K ÚČASTI NA SYNODE V NIMNICI
 • ČO SA U NÁS DEJE? ČO SA DEJE V ECAV?
 • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
 • KONTAKTY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 16/2017

 

Reformačné listy č. 15/2017

Sviatok Svätej Trojice sa, na rozdiel od iných cirkevných sviatkov, neviaže k historickej udalosti dejín spásy. Viera v Trojjediného Boha je teologická výpoveď. Sviatok Svätej Trojice podčiarkuje, že Pán Boh je tajomstvo, ktoré vysoko prevyšuje všetky možnosti nášho ľudského myslenia. Môžeme len žasnúť: „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho“ (Rímskym 11, 33).

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – AUTORITÁRSKE ŠTRUKTÚRY …
 • AKTUÁLNE DIANIE – AKTY X …, UZNESENIA SK ŠZK, VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ,
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ÚVAHA, MODLITBA ZA SYNODU
 • NOVINKA V DUCHOVNEJ LITERATÚRE
 • ZO SPRÁVY DOZORCU VD
 • OKIENKO MOS, MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÝZVA K ÚČASTI NA SYNODE V NIMNICI
 • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
 • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKT

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 15/2017

 

Reformačné listy č. 14/2017

Začiatkom marca 2017 úvodná skupina signatárov zverejnila text Charty na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017). K textu Charty sa postupne pripojilo ďalších šesť stoviek členov cirkvi, z rôznych cirkevných zborov a seniorátov Slovenska.

Hlavným motívom jej sformulovania je zvolanie a apel na členov cirkvi, členov ZED a členov synody, aby sa zasadili za skutočnú obnovu cirkvi a ochranu hodnôt reformácie, pri jej 500. výročí. Súčasťou Charty 2017 je aj Programový dokument, ktorý formuluje víziu rozvoja ECAV na Slovensku. Nevzdajme sa šance na budúcnosť, byť bližšie pri Ježišovi Kristovi, byť živou cirkvou, transparentnou a spravodlivou. Demokratickou, slúžiacou a tiež milosrdnou. Dožili sme sa však aj anticharty, keď súčasná hlasovacia väčšina, blízka vedeniu cirkvi, na generálnom presbyterstve odsúdila uznesením Chartu 2017. Aká historická paralela s rokom 1977! V ostatných vydaniach Reformačných listov sme postupne zverejňovali jednotlivé vysvetľujúce články Charty 2017. Dnes prinášame posledný – IX. článok. Nezabúdajme Komu patríme, Komu slúžime a z Koho moci a Koho ustanovenia vznikla cirkev.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • CHARTA 2017 – DOKONČENIE, AKTUÁLNE DIANIE
 • VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO …
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OKIENKO MOS
 • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
 • VYŠÍVANÁ REFORMÁCIA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 14/2017

 

Reformačné listy č. 13/2017

Pred niekoľkými dňami (21. 5.) som sa zúčastnil služieb Božích v Českom Těšíne. Bol na nich inštalovaný, do služby nového biskupa Sliezskej cirkvi ev. a. v. (SCEAV) uvedený, brat Tomáš Tyrlík. Bohatý program slávnosti bol obsahovo oslovujúci a organizačne dobre zvládnutý. K jeho súčasti patrila aj Večera Pánova prisluhovaná na šiestich miestach v kostole Na Nivách. Prijala ju väčšina prítomných, pričom to netrvalo dlho.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • AKTUÁLNE DIANIE – KONVENT ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU, POZDRAV EMERITNÉHO BISKUPA ZD
 • OKIENKO MOS
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, ALMANACH …
 • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE, O ČO IDE LAIKOM?
 • Z VAŠICH MAILOV, PRÍSPEVKOV
 • PODPORA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 13/2017

 

Reformačné listy č. 12/2017

Ak veríme, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, ak veríme, že vstal z mŕtvych a ak veríme, že jedine milosťou sme spasení, mali by sme nájsť spoločnú reč a schopnosť sadnúť si za jeden stôl a hovoriť o diele Pána Ježiša Krista.

Hovoriť spoločne o Jeho diele však znamená priznať pokorne aj naše zlyhania a súčasne priznať, že je potrebná zmena, v našom osobnom živote, ako aj v živote nášho spoločenstva, našej cirkvi, aby sme boli hodní a schopní Jeho nasledovania. Naše osobné životy, rozhodnutia a životy našich spoločenstiev a zložiek cirkvi musia prináša ovocie, ktoré bude budovať a rozvíjať nás osobne, naše cirkevné zbory, spoločenstvá, ale i cirkev ako celok. K takémuto ovociu patrí aj dobré slovo vyslovené v pravý čas. Nech je to Slovo nášho Pána Ježiša Krista a Hospodina. Do Tvojich rúk sa Pane Ježiši Kriste vkladáme.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – SADNIME SI VŠETCI SPOLU ZA STÔL A …
 • AKTUÁLNE DIANIE – MÝTUS O POSLE ALEBO …, UZNESENIA Z KONVENTU CZ Z. KOSTOĽANY, INFORMÁCIA O DISCIPLINÁRNOM KONANÍ NA I. MUCHU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZNOVUZRODENIE, MODLITBA ZA KONVENT ZD
 • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
 • OKIENKO MOS
 • Z VAŠICH MAILOV, PRÍSPEVKOV – POKOJ VÁM!
 • PODPORA
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 12/2017

 

Reformačné listy č. 11/2017

V predošlých úvodníkoch Reformačných listov sme sa venovali už mnohým témam. Predovšetkým sme doteraz poukázali, prečo je potrebná decentralizácia štruktúry Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, jej zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti. Charta 2017 poukazuje na potrebu obnovy cirkvi a ochranu hodnôt reformácie. Zjednodušene by sme mohli povedať, že naše spoločné úsilie má priniesť nasledovné ovocie:

– otvorenú cirkevnú správu a zodpovedné cirkevné médiá;
– transparentné plánovanie, rozhodovanie a financovanie;
– zjednodušenie štruktúry a administratívy;
– rozvoj misie, zborových aktivít, školstva a diakonie;
– rozvoj vzájomnej spolupráce a budovanie dôvery.

Prečo je v týchto dňoch Predsedníctvo ECAV, prostredníctvom GBÚ, nositeľom nevídanej legislatívnej iniciatívy? Myslíte si, že na podporu vyššie uvedených cieľov? Nie je tomu tak. Ich legislatívne návrhy smerujú k zviazaniu slobody slova, k obmedzeniu demokratického rozhodovania a k vynúteniu si poslušnosti cirkevným zákonom. Že to nie je možné, dnes, v roku 500. výročia reformácie? Nielenže to je možné, ale je to realita.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK: SLOBODA SLOVA A DEMOKRACIA
 • AKTUÁLNE DIANIE: VÝKLAD ZÁKONA, OTVORENÝ LIST
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – O PIESNI HRAD PREPEVNÝ
 • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE, O ČO NÁM IDE?
 • OKIENKO MOS
 • PRIANIE EVANJELICKEJ JEDNOTY KU DŇU MATIEK
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 11/2017

 

Reformačné listy č. 10/2017

Pred nedávnom som bol na súde. Predvolali ma ako svedka v prípade, ktorý sa stal už pred mnohými rokmi, keď z nášho kostola ukradol muž – narkoman odkvapový žľab. Premenil podmienku a bol obvinený, stíhaný na slobode.

Medzitým si v zahraničí odsedel trest za iný čin. Podarilo sa mu úspešne prejsť odvykačkou od drog. Je čistý. Zamestnal sa. Spláca dlhy, aj nášmu zboru uhradil škodu. Stará sa o chorého otca. Na pojednávaní prokurátor v súlade s paragrafmi žiadal pre neho – recividistu niekoľkoročné väzenie. Iné ako prokurátor ani požadovať nemohol. Senát – zohľadniac celkovú situáciu dotyčného, jeho účinnú ľútosť i nápravu života uznal, že pre spoločnosť je prospešnejšie, keď onen muž spláca dlhy, pracuje, platí dane a stará sa o otca, ako by mal opäť stráviť niekoľko rokov vo väzení na štátne trovy. Sudca obvineného prepustil. – Priamo ukážková lekcia spravodlivosti bez zákonníctva.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • AKTUÁLNE DIANIE: VZ TRANOSCIUS, VZ ZED
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
 • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
 • OKIENKO MOS
 • ZAMYSLENIA TESNOU BRÁNOU ROK PO …
 • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 10/2017

 

Reformačné listy č. 9/2017

Bez telefónu si už dnes život nevieme ani predstaviť. Voláme ním v práci, v rodine, či priateľom. Telefonicky dostávame rôzne dobré, ale i zlé správy. Voláme o pomoc. Niekedy o pomoc volajú ľudia na ulici alebo v našom okolí. Je dobré a správne, ak im poskytneme prvú alebo nevyhnutnú pomoc. Je ešte vzácnejšie, ak im dokážeme priblížiť alebo pomôžeme spoznať Ježiša Krista. Je to praktická úloha kresťanov, cirkvi. Najvzácnejšie je, ak k nám volá, či prehovára samotný Hospodin a mi počujeme Jeho hlas. Môže k nám hovoriť skrze rôznych ľudí, udalosti alebo skrze Božie slovo. Len musíme Jeho hlas počuť, načúvať mu. Poslúchať Ho.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • AKTUÁLNE DIANIE: AKO ĎALEJ S NAŠOU NÁBOŽENSKOU TLAČOU?
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – REFORMAČNÉ VYZNANIE
 • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
 • ÚRYVKY DUCHOVNEJ POÉZIE
 • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 9/2017

 

Reformačné listy č. 8/2017

Veľký pochod proti korupcii, ktorý uskutočnili stredoškoláci v utorok, 18. 4. 2017, v Bratislave bol jasným signálom mladej generácie, že jej budúcnosť krajiny nie je ľahostajná. Reakcie politikov boli rozpačité a opatrné. Bola to akcia, ktorú neorganizovali politické strany. Ako sme na tom u nás v ECAV na Slovensku?

Ostatné tri mesiace sa na mnohých seniorálnych konventoch a presbyterstvách schvaľujú uznesenia, ktoré apelujú na vedenie cirkvi a vedenie Západného dištriktu, aby sa zdržali zámerov na reštrukturalizáciu na poslednú chvíľu na konci svojho mandátu, aby zastavili prenasledovanie bratov a sestier, ktorí sú kritickí voči vedeniu a otvorene obhajujú základný právny poriadok a práva členov cirkvi. Vedenie cirkvi ako aj Západného dištriktu mlčia. Nevidia? Nepočujú? Jediná vec, pri ktorej nemlčia je ich zúfalý pokus, na konci ich volebného mandátu, pretlačiť nezmyselný návrh reštrukturalizácie, ktorý by im zaručil ďalšiu „beztrestnosť“ a pokračovanie mandátu. Buď všetko alebo nič.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – NEVIDIA? NEPOČUJÚ?
 •  AKTUÁLNE DIANIE – UZNESENIA SK ZVS
 •  REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIA, REFORMAČNÉ VYZNANIE
 •  CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
 •  POŠTA Z GBÚ
 •  STANOVISKO KU CHARTE 2017
 •  Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
 •  SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 8/2017

 

Reformačné listy č. 7/2017

Ktorý zo sviatkov je dôležitejší: Veľký piatok, či Veľká noc? Vraj ako pre koho. Niektorí mienia, že Veľký piatok je väčšmi sviatok evanjelikov, kým Veľká noc zas sviatkom, na ktorý dáva silnejší dôraz katolícka cirkev.

Čo na to Biblia? Podľa zvesti Novej zmluvy sú Veľký piatok a Veľká noc sťa neoddeliteľné „siamské dvojčatá“. Sú nerozlučiteľné svojím významom. Oba sú Božími činmi spásy, tvoria neoddeliteľnú jednotu, patria spolu.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK – NEODDELITEĽNE SPOLU
 • AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA Z SK GES; REŠTRUKTURALIZÁCIA CIRKVI
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIA, REFORMAČNÉ
  VYZNANIE
 • CHARTA 2017 – O ČO IDE?; POKRAČOVANIE
 • KTO JE MÔJ FARÁR?
 • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 7/2017

 

Reformačné listy č. 6/2017

Moje najobľúbenejšie ročné obdobie je jar. Príroda sa prebúdza, vzduch je svieži, vo vzduchu cítiť nádej, očakávanie. Stromom sa rozvinú listy a kvety v priebehu pár dní, státisíce listov a kvetov. Krátky úsek demokratizácie spoločnosti na jar roku 1968 dostal prívlastok Pražská jar. Nasledovalo tvrdé a kruté potlačenie slobodného hlasu, tankami a mocou.

Obsah listov:

 • AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA ZO SENIORÁLNYCH KONVENTOV
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
 • OKIENKO MOS
 • CHARTA 2017
 • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 6/2017

 

Reformačné listy č. 5/2017

Je potrebná zmena – decentralizácia. Na tento účel sa najviac hodí rozšírenie počtu dištriktov z dvoch na tri, pri zachovaní dlhodobo overených a funkčných základných cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) – dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov. Je to najjednoduchšie riešenie. Nie opak, ktorý navrhuje vedenie cirkvi. Zmena je nielen potrebná, ale aj možná. Bude však vtedy, ak bude zhoda. Budovanie zhody stojí na tom, že sa neprehliada názor orgánov základných COJ.

Obsah listov:

 • ÚVODNÍK
 • JOZEF MILOSLAV HURBAN – 200. VÝR. NARODENIA
 • AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA ZO SENIORÁLNYCH KONVENTOV
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
 • OKIENKO MOS
 • CHARTA 2017
 • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
 • SPOLUPRÁCA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 5/2017

 

Reformačné listy č. 4/2017

Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20

Iste tento text poznáte. Aj to, kde je presne v Biblii napísaný. Prišiel mi na um v tomto pôstnom čase, keď skúmame sami seba, viac sa venujeme Božiemu slovu, ktoré má moc spasiť naše duše. (Jak 1,21) Ak sa držíme Slova, tak náš výhľad je jasný. Cieľ máme pred očami.

Skúmajme sa, bratia a sestry, či to, čo robíme nám nezamedzuje vidieť cieľ. Lebo nie je naším cieľom pohodlie, pokoj, ktorý dáva svet, dosahovanie výsledkov, ani víťazstvo v názorovej prestrelke, ani dosiahnutie výborného postavenia. Pretože našou úlohou je slúžiť. Tam, kde sme. Svojimi darmi a schopnosťami. Svietiť tým, ktorí sú okolo nás. Soliť každodenné situácie. A to nie je ľahké. Niekomu slané nechutí, niekto nemá rád svetlo, niekto svieti sám pre seba, niekto zas solí sám seba. Ale napriek rôznosti situácií, my musíme byť svetlom a soľou, ostatné je na Bohu, ktorý sa zmilúva (R 9,16).

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 4/2017

 

Reformačné listy č. 3/2017

Viac ako 20 rokov sa vedú debaty o reštrukturalizácii. To je viac ako obdobie jednej generácie. Výsledok? Komisia pre reštrukturalizáciu predkladá na Generálne presbyterstvo (GP) model jedného ústredia, cirkvi bez dištriktov, jedného (generálneho) biskupa so záhadnou zmesou nových povinností každej COJ. Navrhuje vytvoriť dokonalý štát v štáte.

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 3/2017

 

Reformačné listy č. 2/2017

Reformačné listy vznikajú preto, aby sme podporili našu vnútornú ako aj vonkajšiu obnovu, aby sme hľadali cesty zjednotenia sa a spolupráce. Iniciátori Reformačných listov sa zjednocujú a stotožňujú hodnotovo s Chartou na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017), pričom viacerí sú aj jej prvými signatármi. Chceme Vás požiadať o spoluprácu, porozumenie a aktívny prístup, všade tam, kde stojíte v službe v cirkvi.

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 2/2017

 

Reformačné listy č. 1/2017

Milá sestra, milý brat,

V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností.

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 1/2017

 

(späť)