Kontakt

Adresa:

Evanjelický a.v. farský úrad
Liptovská Kokava č.353
032 44     Liptovská Kokava

Telefón: +421 44 52 97 115
web:       https://liptkokava.ecavlos.sk
e-mail:   lipt.kokava@ecav.sk
              ecavlk@mag-net.sk

Číslo účtu – IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001
BIC / SWIFT:           KOMASK2X

 

predsedníctvo Cirkevného zboru:

Mgr. Mario Činčurák – námestný farár
                         mobil: +421 918 828 154

Radovan Fronko – zborový dozorca