OZ Kostolík – detská besiedka

V roku 2018 sestry vyučujúce Detskú besiedku založili Občianske združenie Kostolík – detská besiedka na podporu práce s deťmi na Detskej besiedke.

Stanovy OZ:

 

 

Oznámenie o pridelení IČO:

 

 

 

Ak nám budete chcieť poukázať 2% zo zaplatenej dane, potrebujete tieto informácie:

IČO: 52103811
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Kostolík – detská besiedka
Adresa: Liptovská Kokava 425, 03244 Liptovská Kokava, Slovenská republika

Ak by ste sa rozhodli kedykoľvek prispieť Občianskemu združeniu Kostolík – detská besiedka, môžete tak urobiť na číslo účtu: SK05 8330 0000 0025 0173 6509