Oznamy z 21.nedele po Svätej Trojici – 5.november 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (12.novembra 2017) – bude to 22.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) V tomto školskom roku sme už začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 8.novembra 2017 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 4 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine.

(6) Stretnutie staršieho dorastu bude v sobotu o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Na budúcu nedeľu 12.novembra 2017 sme pozvaní na divadelné predstavenie „Krvavý trón“ do Kinosály Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 17,00 hodine. Je to predstavenie, ktoré približuje historické udalosti smutne známych Prešovských jatiek. Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Plagát – Krvavý trón

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V septembri (21.septembra 2017) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou Boženou Šuňavcovou rodenou Stanovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 89.roku jej pozemského života a 3.novembra 2017 uplynulo 45 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojím otcom, starým otcom a blízkym príbuzným Jurajom Šuňavcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 67.roku jeho pozemského života. Na svojich rodičov si spomínajú dcéry Hermína, Margita, Emília, Božena, syn Stanislav a nevesta Mária so svojimi rodinami a zároveň si spomínajú aj na svojho brata a manžela Eugena Šuňavca. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele 100,-€ a pre spevokol 20,-€.
  • Pri 10.výročí úmrtia otca a starého otca a pri 6.výročí úmrtia mamy a starej mamy si na svojich svojich rodičov a starých rodičov spomínajú dcéra a vnučka so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 30,-€.
  • Pri Pamiatke zosnulých si rodina Majstráková spomína na svojich blízkych zosnulých a venovala na cirkevné ciele 50,-€.
  • Pri Pamiatke zosnulých si naša spolusestra Justína Petrová z Petrovian spomína na zosnulé priateľky z Liptovskej Kokavy a tiež na všetkých zosnulých svojej rodiny. Pri tejto príležitosti venovala na cirkevné ciele 100,-€.
  • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 31: „K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil! … ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh!“

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár