ProChrist 2021 – Festival nádeje

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov PROCHRIST z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba.

Kvôli lockdownu v našej krajine nie je možné sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Nie je potrebné sa prihlasovať.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)
2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)
3. 12. – Dúfam, lebo som voľný  (Žena pri Jákobovej studni)
4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)
5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)
6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)

7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku  vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery.

„OnLine“ stretnutie mužov Horného Liptova – 28.január 2021

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

Vás pozývame

na „OnLine“ stretnutie mužov Horného Liptova

ktoré sa bude konať vo štvrtok 28.januára 2021 so začiatkom o 19,00 hodine. „OnLine“ stretnutia mužov sa môžete zúčastniť kliknutím na nasledovný odkaz:

„OnLine“ stretnutie mužov Horného Liptova

 

Prajeme vám požehnaný deň, stretneme sa vo štvrtok 28.októbra 2021 večer o 19,00 hodine na internete…

„OnLine“ stretnutie mužov Horného Liptova – 22.október 2020

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

Vás pozývame

na „OnLine“ stretnutie mužov Horného Liptova

ktoré sa bude konať vo štvrtok 22.októbra 2020 so začiatkom o 19,00 hodine. „OnLine“ stretnutia mužov sa môžete zúčastniť kliknutím na nasledovný odkaz:

„OnLine“ stretnutie mužov Horného Liptova

 

Prajeme vám požehnaný deň, stretneme sa vo štvrtok 22.októbra 2020 večer o 19,00 hodine na internete…

Konferencia EVS 2020

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

Vás pozývame sledovať

konferenciu EVS 2020 (Evanjelizačné stredisko pre masmédiá), ktorá bude vysielaná prostredníctvom „YouTube kanála EVS“ dnes (piatok 1.mája 2020) o 19,00 hodine a tiež zajtra (sobota 2.mája 2020) o 19,00 hodine.

Všetky informácie sú dostupné na www.konferencia.evs.sk

Prajeme vám pekný deň pracovného pokoja, stretneme sa večer o siedmej na internete…

Stretnutie dorastu horného Liptova – Liptovský Ondrej 2019

V piatok 25.októbra 2019 sa uskutoční spoločné stretnutie dorastu Horného Liptova, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Ondrej v Kultúrnom dome so začiatkom o 18,00 hodine. Hlavná téma stretnutia znie: NAPODOBŇUJEM KRISTA.

 

Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných kofirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov.

16.konferencia Rodinného spoločenstva ECAV

Občianske združenie Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 16.konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Rodinné mosty. Tohto roku prijala na konferenciu pozvanie sestra Marie Novaková, ktorá je odborná lektorka v oblasti etiky, prevencie rizikového správania a kriminality, manželských a rodinných vzťahov, manželská a rodinná terapeutka. Venuje sa podpore rodiny, je tlačovou hovorkyňou Národného týždňa manželstva v ČR. Pracuje s deťmi a s rizikovou mládežou. Je vydatá 32 rokov a má dospelé dcery a syna.

Prihlasovanie bude prebiehať na www.rodinnespolocenstvo.sk do 10.11.2019.
Srdečne pozývame všetky manželské páry. Tohto roku bude pre tie manželské páry, ktoré si nevedia zabezpečiť opatrovanie svojich detí (od 4 -12) aj možnosť účasti na konferencii, kde bude pre ne zabezpečený detský program.

Peter Mihoč – predseda OZ ROS ECAV

Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku – 14.júl 2019

Biskupský úrad Východného dištriktu srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý sa bude konať v nedeľu 14.júla 2019 v Športovej hale POPRAD ARÉNA v Poprade.

Program Dištriktuálneho dňa začína o 9,30 hodine dopoludňajšími službami Božími, ktoré sa budú niesť v duchu hlavnej témy „Skrytý poklad – Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom (2Kr 22,8)“. Ak nenastanú nejaké nepredvídané komplikácie, dopoludňajší program Dištriktuálneho dňa by mal byť vysielaný prostredníctvom RTVS.

Popoludňajší program začne o 14,00 hodine a bude venovaný muzikálu „Legenda o zakliatom meste“, ktorý bol v minulom roku (2018) predstavený aj v Liptovskom Hrádku.

Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku – 29.august-1.september 2019

Biskupský úrad Východného dištriktu srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa budú konať v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 29.augusta – 1.septembra 2019.

Ústredná téma „Dobre vidieť“ poukazuje na dôležitosť duchovného zraku pre náš každodenný život. Podujatie je programovo pripravené pre všetky vekové kategórie.

Prihlasovanie na podujatie bude prebiehať do 10.08.2019 elektronicky na adrese: www.vdecav.sk/dni. Všetky informácie ohľadom programu a organizačných pokynov budú priebežne aktualizované práve na tejto spomínanej webovej stránke.

PreTeba 2019

Evanjelizačný projekt „PreTeba“

Touto cestou Vás srdečne pozývame na evanjelizáciu „PreTeba 2019“, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-7.apríla 2019 (streda-nedeľa) v Kinosále Mestského kultúrneho strediska Liptovský Hrádok. Evanjelizačný program začína v uvedených termínoch večer o 18,00 hodine.

Pre tých, ktorí sa týchto večerov nebudú môcť zúčastniť a osobne tak prežiť spoločenstvo pri spoločných piesňach, modlitbách, svedectvách a zvestovanom Božom slove, pripravujeme v neskoršom termíne (pravdepodobne október 2019), ktorý bude dodatočne oznámený, premietanie záznamu evanjelizačných večerov v chráme Božom.

 

Viac informácií nájdete na stránke „www.prochrist.evs.sk„.

Stretnutie dorastu horného Liptova – Liptovský Peter 2018

V piatok 30.novembra 2018 sa uskutoční spoločné stretnutie dorastu Horného Liptova, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Peter v chráme Božom so začiatkom o 18,00 hodine. Hlavná téma stretnutia znie: PRAVDA JE LEN JEDNA.

 

Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných kofirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov.

Muzikál – Legenda o zakliatom meste

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok nás pozýva na výnimočný muzikál, ktorý pripravili a nacvičili divadelníci z Prešova. Muzikál má názov „Legenda o zakliatom meste“ a plánované sú dve vystúpenia v Liptovskom Hrádku a to 24.novembra 2018 o 17:00 hodine a 25.novembra 2018 o 15:00 hodine v divadelnej sále kultúrneho domu.

Vstupenky sú už v predaji a je možné si ich zakúpiť na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku na referáte kultúry. Vstupné pre dospelú osobu je 8,-€ a vstupné pre deti do 12 rokov sú 4,-€.

Hudobno-literárne pásmo „Žalmy kráľa Dávida“ – Liptovský Hrádok 20.júl 2018

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok nás srdečne pozýva na hudobno-literárne pásmo „Žalmy kráľa Dávida“, ktoré prebásnil Milan Rúfus.

Účinkujú:

HUDBA: Miriam Kaiser trio
RECITÁTOR: Miroslav Paško
MODERUJE: Rút Krajčiová

 

Hudobno-literárne pásmo si môže prísť vypočuť a duchovne pookriať v najbližší piatok, 20.júla 2018 so začiatkom o 18,00 hodine v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Liptovskom Hrádku.

Predstavenie nového CD spevokolu Zvonček – Hybe 14.júl 2018

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás srdečne pozýva na predstavenie nového CD spevokolu Zvonček: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“.

Predstavenie nového CD sa uskutoční v najbližšiu sobotu, teda 14.júla 2018 so začiatkom o 18,00 hodine v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Hybiach.

Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku – 16.september 2018

Biskupský úrad Východného dištriktu nás srdečne pozýva na 21.Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý sa tohto roku bude konať po letných prázdninách, teda v nedeľu 16.septembra 2018 v športovej hale Poprad Aréna v Poprade.

Program Dištriktuálneho dňa začína o 9,30 hodine dopoludňajšími službami Božími, ktoré sa budú niesť v duchu hlavnej témy „Deň zmierenia“ so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. V rámci služieb Božích bude pre účastníkov príležitosť pristúpiť aj k sviatosti Večere Pánovej.

Popoludňajší program začne o 14,00 hodine a duchovno-hudobnom programe odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu.

Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku – 30.august-2.september 2018

Biskupský úrad Východného dištriktu nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa budú konať v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 30.augusta-2.septembra 2018.

Ústredná téma „Skutočne slobodní“ chce priblížiť dôležitosť našej slobody draho vykúpenej obeťou Pána Ježiša Krista.

Prihlasovanie na podujatie bude prebiehať do 31.07.2018 elektronicky na adrese: www.vdecav.sk/dni. Všetky informácie ohľadom programu a organizačných pokynov budú priebežne aktualizované práve na tejto spomínanej webovej stránke.

Dovalovo – Zborový deň

Srdečne pozývame na Zborový deň do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok-Dovalovo

V nedeľu 19.novembra 2017 nás srdečne pozýva Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok-Dovalovo na Zborový deň, na ktorom si v Cirkevnom zbore pripomenú 160.výročie posvätenia chrámu Božieho a 500.výročie Reformácie. Continue reading „Dovalovo – Zborový deň“

Divadelné predstavenie – Krvavý trón

Srdečne pozývame na divadelné predstavenie – Krvavý trón

V nedeľu 12.novembra 2017, podvečer o 17,00 hodine, Vás srdečne pozývame do Kinosály Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku na divadelné predstavenie Krvavý trón v interpretácii ochotníckeho divadelného zoskupenia a v réžii Vladimíra Špureka. Continue reading „Divadelné predstavenie – Krvavý trón“

Reformačný organový koncert

Srdečne pozývame na Reformačný organový koncert

 

V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa v rámci prípravy na 500. výročie Reformácie organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov i dištriktov. V našom Cirkevnom zbore sa pri príležitosti 500.výročia Reformácie v spolupráci v hudobným zoskupením Musica Temporis Žilina pripravuje organový koncert, ktorý sa bude konať 5.novembra 2017 o 16,00 hodine v 21.nedeľu po Svätej Trojici v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskej Kokave. Na koncerte zaznejú duchovné diela skladateľov: Johann Sebastian Bach, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, a ďalší. Na organe bude hrať Marta Gáborová a spevom poslúži Karin Loudová.

Vstupné je dobrovoľné na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním koncertu. Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Organový koncert – plagát

Srdečne Vás všetkých pozývame.