Reformačný organový koncert

Srdečne pozývame na Reformačný organový koncert

 

V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa v rámci prípravy na 500. výročie Reformácie organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov i dištriktov. V našom Cirkevnom zbore sa pri príležitosti 500.výročia Reformácie v spolupráci v hudobným zoskupením Musica Temporis Žilina pripravuje organový koncert, ktorý sa bude konať 5.novembra 2017 o 16,00 hodine v 21.nedeľu po Svätej Trojici v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskej Kokave. Na koncerte zaznejú duchovné diela skladateľov: Johann Sebastian Bach, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, a ďalší. Na organe bude hrať Marta Gáborová a spevom poslúži Karin Loudová.

Vstupné je dobrovoľné na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním koncertu. Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Organový koncert – plagát

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Pridaj komentár