Dovalovo – Zborový deň

Srdečne pozývame na Zborový deň do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok-Dovalovo

V nedeľu 19.novembra 2017 nás srdečne pozýva Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok-Dovalovo na Zborový deň, na ktorom si v Cirkevnom zbore pripomenú 160.výročie posvätenia chrámu Božieho a 500.výročie Reformácie. Zborový deň sa začne slávnostnými službami Božími v chráme Božom o 9,30 hodine. Po skončení slávnostných služieb Božích bude odhalenie pamätnej tabule k 500.výročiu Reformácie.

Popoludňajší program Zborového dňa začne o 14,00 hodine v zborovom dome seminárom „Deti Afriky“ a pokračovať bude v chráme Božom o 15,30 hodine Hudobno-slovným pásmom k pamiatke Reformácie v spolupráci s Musica Temporis Žilina.

Na záver Zborového dňa bude o 17,00 hodine v zborovom dome premietnutý film „Martin Luther“.

Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Dovalovo – Zborový deň

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Pridaj komentár