Predstavenie nového CD spevokolu Zvonček – Hybe 14.júl 2018

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás srdečne pozýva na predstavenie nového CD spevokolu Zvonček: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“.

Predstavenie nového CD sa uskutoční v najbližšiu sobotu, teda 14.júla 2018 so začiatkom o 18,00 hodine v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Hybiach.

Pridaj komentár