Výsledky volieb 2018 – generálny biskup – 2.kolo

Milí bratia, milé sestry!

na zasadnutí generálneho presbyterstva ECAV dňa 15.októbra 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.kola volieb generálneho biskupa ECAV, ktoré sa konali v dňoch 09.09.2018, 16.09.2018 a 23.09.2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledovné:

Na funkciu generálneho biskupa:

Počet voličov: 16.545

Ivan Eľko získal: 8.322 hlasov, čo je 50,30%;

Marián Kaňuch získal: 6.795 hlasov, čo je 41,07%.

Neplatné hlasy: 1.428, čo je 8,63%.

 

Nadpolovičnú väčšinu získal kandidát na generálneho biskupa brat Ivan Eľko.

Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenie: Generálne presbyterstvo berie na vedomie, že brat Ivan Eľko získal v druhom kole volieb generálneho biskupa 8.322 hlasov, t.j. o 1.527 hlasov viac ako brat Marián Kaňuch.

Generálne presbyterstvo schválilo termín vyhlásenia výsledku volieb generálneho predsedníctva na 28.októbra 2018, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a web stránke ECAV. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Generálny súd ECAV podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Pridaj komentár