Reformačné listy č. 30/2018

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,

je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov.

Druhé kolo volieb na pozíciu generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O pár dní, a to 19. – 20. októbra 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine uskutoční zasadnutie najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku – Synody ECAV. Vyprosujeme pre toto rokovanie Božiu milosť a veľmi si želáme, aby zasadnutie prinieslo pokojné ukončenie pôsobenia dosluhujúceho vedenia cirkvi. Rovnako si želáme, aby Synoda ECAV na Slovensku mala dôstojný, korektný a zmysluplný priebeh, aby sa nastavilo fungovanie príslušných cirkevných výborov, orgánov tak, ako je to v súlade s tradíciou ECAV na Slovensku. S tradíciou biblickosti, slušnosti, demokracie, pravdy, slobody a priateľstva …

OBSAH ČÍSLA:

  • ÚVODNÍK
  • SYNODÁLOM K SYNODE 2018
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • ĽUDOVÉ ČASOPISY EVANJELICKEJ CIRKVI V ROKOCH 1918–1938
  • MODLITBA RODINY ZA POŽEHNANIE SYNODY
  • SYNODA 2018 V MARTINE
  • MODLITBA ZA DELEGÁTOV NA SYNODU ZO STAVU KŇAZSKÉHO

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 30/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár