Reformačné listy č. 24/2018

CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU

Vážené sestry, vážení bratia,
v uplynulých týždňoch sme svedkami zápasu končiaceho vedenia ECAV o udržanie moci a vplyvu v našej cirkvi. Svedčí o tom nielen iniciatíva emeritných dozorcov ECAV, ale aj aktivita niektorých členov cirkvi. Najvyšší predstavitelia našej cirkvi organizujú napadnutie volieb. Nahovárajú na to naše sestry farárky a bratov farárov. Prosíme vás, aby ste nepodľahli tomuto tlaku. Ide o narušenie právneho systému ECAV a marenie demokratických volieb!

Obraciame sa na všetky cirkevné zbory s naliehavou prosbou, aby sa nenechali vtiahnuť do manipulácie zo strany odchádzajúceho vedenia cirkvi. Máme informácie, že v niektorých cirkevných zboroch sa pripravujú kroky k napadnutiu volieb Predsedníctva ECAV, resp. sa zvolávajú presbyterstvá. Prosíme, aby ste nenapomáhali ľuďom, ktorí majú nečestné úmysly s našou cirkvou a netúžia po rozvoji, misii, službe, ale po upevnení svojej moci a po zachovaní výhod vyplývajúcich z funkcií. Sústreďme sa, prosíme, radšej na prípravu volebných nedieľ v septembri a dôstojné ukončenie volebného procesu v ECAV na Slovensku.
Ďakujeme.

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.
V Bratislave, 7. augusta 2018

OBSAH ČÍSLA:

  • REAKCIA NA VÝZVU Jána Holčíka a Pavla Delingu
  • STANOVISKO K INICIATÍVE Jána Holčíka a Pavla Delingu
  • CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU
  • ROZHOVOR S BRATOM DUŠANOM TÓTHOM
  • DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI – DOKONČENIE
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • PRÁVO KANDIDAČNEJ PORADY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 24/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár