Oznamy z 3.nedele po Veľkej noci – 22.apríl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.apríla 2018) – bude to 4.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Konfirmácie“, keď by malo byť konfirmovaných 10 detí.

(2) Služby Božie však budeme mať aj v sobotu večer (28.apríla 2018) o 17,00 hodine, na ktorých bude skúška konfirmandov z preberaného učiva počas dvoch rokov konfirmačnej prípravy.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(4) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu vo štvrtok so začiatkom o 18,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.On klope dnes.

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník bude dvakrát do týždňa – v pondelok o 18,00 hodine a v piatok o 19,00 hodine.

(7) Aj tohto roku sa organizuje seniorátny tábor pre konfirmandov – KoLOS 2018. Tohto roku je to v termíne  4.-8.mája 2018 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Konfirmandom bol rozposlaný e-mail s prihlasovacím formulárom na tento tábor, ktorý je potrebné vyplniť a elektronicky odoslať do 31.marca 2018 – kvôli zakúpeniu lístkov na ŽSR, nakoľko v termíne konania konfirmačného tábora je kvôli predĺženému víkendu väčší nápor na cestovanie so ŽSR. Ak má záujem o tábor niekto so starších konfirmandov, je potrebné sa ohlásiť na našom Evanjelickom a.v. farskom úrade v Liptovskej Kokave, aby som záujemcom ešte preposlal prihlasovací formulár.

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) Touto cestou oznamujeme presbyterom, že v stredu 25.apríla 2018 o 19,00 hodine bude mimoriadne zasadnutie zborového presbyterstva.

(12) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni neboli prinesené žiadne milodary.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár