Kázne

Milí bratia a milé sestry, členovia Cirkevného zboru!

V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018.

Po kliknutí na rok (odkazy nižšie) sa Vám zobrazí stránka s nahrávkami jednotlivých kázní.

Postupne chceme dopĺňať aj staršie nahrávky kázní slova Božieho. Samozrejme, že všetko je podmienené tým, či sa jednotlivé staršie nahrávky nachádzajú v súkromnom archíve brata farára.

Prajeme veľa Božieho požehnania pri počúvaní nahratých kázní slova Božieho.

 

Na nasledujúcich odkazoch nájdete audio (zvukové) nahrávky kázní zo služieb Božích zoradené podľa jednotlivých rokov

 

Kázne z roku Pánovho 2019

Kázne z roku Pánovho 2018