Reformačné listy č. 13/2018

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ List ap. Pavla Efezským 5, 1 – 2

Voľby v ECAV sú tu a naša zodpovednosť tiež!
Dlho sa hovorilo o tom, že v roku 2018 budú voľby dvoch nových biskupov, a to obdobie je tu. Priamo pred nami. V pondelok, 23. 4. 2018, zasadala Kandidačná porada na voľbu biskupa Západného dištriktu.

Z Kandidačnej porady vzišlo päť oficiálnych kandidátov na post biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku:
Ján Bunčák, Ján Čermák, Ján Hroboň, Ján Jančo a Michal Zajden. Zároveň, minulý týždeň v piatok, 20. 4. 2018, zasadalo po dlhom čase, Generálne presbyterstvo, ktoré odsúhlasilo harmonogram volieb nového predsedníctva našej cirkvi – generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Aj tieto voľby sa uskutočnia pred letnými prázdninami. Kandidačná porada k týmto voľbám generálneho predsedníctva sa uskutoční dňa 24. 5. 2018. Bližšie informácie o voľbách uverejňujeme na 4. strane aktuálneho čísla Reformačných listov.

Nech je obdobie nasledujúcich dní a týždňov plné diskusií, skúmania, modlitieb a vyvrcholením zápasu za obnovu a ozdravenie našej cirkvi. Stačí tak málo, aby kandidáti na biskupov ostali pastiermi a milovali cirkev srdcom, hájili aj v praxi skutočne biblické pravdy a reformáciu. Nech je v tomto rozhodujúcom období k našej cirkvi Hospodin milostivý. Povedzte, prosím, druhým – priateľom, rodine, sestrám a bratom, že teraz je čas nespať, ale prebudiť sa.

OBSAH ČÍSLA:

  • VOĽBY V ECAV SÚ TU A NAŠA ZODPOVEDNOSŤ TIEŽ!
  • TOHTOROČNÉ VZ ZED BOLO INÉ
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • VOĽBY V ZD A V ECAV
  • AKO SA RODILA ČSR A NAŠA CIRKEV
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • DIRIGENT A HLASNÉ TRÚBY
  • SÚKROMNÁ RANA
  • OZNAM O VZ OZ HELP
  • POZVÁNKA NA KONFERENCIU EVS

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 13/2018

 

Pridaj komentár