Oznamy z 3.nedele po Svätej Trojici – 17.jún 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.júna 2018) – bude to 4.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme mať zborový konvent, na ktorom budeme voliť predsedníctvo ECAV, dozorcu Východného dištriktu a seniora Liptovsko-oravského seniorátu.

(2) Na budúcu nedeľu (24.júna 2018) so začiatkom o 14,30 hodine sa v chráme Božom v Liptovskom Jáne uskutoční koncert spevokolov Liptova. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú vypočuť chorály a piesne v podaní zborových spevokolov z Liptova. Objednaný je autobus, ktorý bude odchádzať zo zastávok od Požiarnej zbrojnice smerom na Dovalovo o 13,45 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník v piatok nebude.

(6) Dorast sa stretne v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu vo štvrtok so začiatkom o 19,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Oslavuj Pána; 2.Dúfam v Teba deň, čo deň.

(8) Na Farský úrad sme dostali pozvanie z Liptovsko-oravského seniorátu na seniorátne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 18,00 hodine v Liptovskom Hrádku v rámci stretnutia mužov Horného Liptova.

(9) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(12) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 21.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční tohto roku až po letných prázdninách, teda 16.septembra 2018 v športovej hale Poprad Aréna v Poprade s hlavnou témou „Deň zmierenia“. Dopoludňajšie služby Božie budú s prislúžením sviatosti Večere Pánovej a so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. V popoludňajšom duchovno-hudobnom programe odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom a tiež na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2018

(14) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 30.augusta-2.septembra 2018 s hlavnou témou „Skutočne slobodní“. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2018

(15) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(16) Liptovsko-oravský seniorát usporiadal zbierku pre slovenský Cirkevný zbor v Iloku na zakúpenie zvonov, na ktorých bude nápis s venovaním. Cirkevný zbor Ilok sa nachádza v Chorvátsku, na hraniciach so Srbskom. Cirkevný zbor sa pustil do úplnej prestavby chrámu Božieho a po mnohých útrapách sa s Božou pomocou snažia dokončiť začaté dielo. Pri východe z chrámu Božieho sa nachádza krabička z označením „Zbierka ILOK“, do ktorej môžete prispieť do konca mesiaca jún.

(17) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Naša spolusestra Viera Nudzíková sa v týchto dňoch dožila svojho okrúhleho životného jubilea, 70-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na spevokol 30,-€.
  • Náš spolubrat Milan Valent sa v týchto dňoch dožil svojho okrúhleho životného jubilea, 80-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venoval na opravu strechy chrámu Božieho 30,–€.
  • Náš spolubrat Ladislav Bartek sa v týchto dňoch dožil svojho polookrúhleho životného jubilea, 55-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venoval na spevokol 20,-€.
  • Náš spolubrat Matej Haluška sa v týchto dňoch dožil svojho polookrúhleho životného jubilea, 55-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venoval na opravu strechy chrámu Božieho 50,–€.

Našich oslávencov nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 91: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam! … Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár