Reformačné listy č. 20/2018

ČAS VYSVEDČENÍ

O pár dní budú naše deti v rukách držať vysvedčenia. A my, rodičia, starí rodičia sa budeme s nimi tešiť. Možno nebudeme so všetkým spokojní, avšak je to len vysvedčenie… Viem, chceme, aby sa naše deti dobre učili, dostali sa na kvalitné školy, splnili prísne kritéria. No stále sú to len deti. Deti, ktoré rastú a dozrievajú v čase, svojím tempom. Kráčajú spôsobom, ktorý je pre nich vlastný, originálny a najlepší. Preto nebuďme na nich takí prísni a zbytočne neprenášajme svoje predstavy o úspešnom živote na deti, ktoré sa iba rozvíjajú, spoznávajú seba samých a svet. Buďme vďační za to, že sú naše deti zdravé a dovoľme im, aby boli šťastné v ich svete, ktorý nám nepatrí …

No aj my dospelí – veriaci dostaneme čoskoro vysvedčenie. A to v podobe ukončenia volebných procesov v cirkvi. Aké známky nás budú čakať? A čo nám prinesú? Aký signál a aké usmernenie?
Je čas vysvedčení. Ľudských, školských. No je čas, aby sme dokázali nielen rozdávať hodnotenia iným, ale aj prijímať hodnotenie za svoje činy, ktoré sme vykonali či nevykonali. Aby sme v škole života neprepadli a zároveň, aby sme cítili zodpovednosť za naše vysvedčenie, pristúpme aj túto nedeľu, a rovnako aj nasledujúcu, k voľbám generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dozorcu Východného dištriktu. Podporme navrhnutých kandidátov.

 

OBSAH ČÍSLA:

 • ČAS VYSVEDČENÍ
 • ZÁKERNÁ KRIMINALIZÁCIA
 • ROVNAKÉ PRAVIDLÁ PRE VŠETKÝCH?
 • OTVORENÝ LIST BISKUPOVI ECAV A BISKUPOVI ZD
 • PRÍBEH SPOLOČNOSTI REFORMATA
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • O ČO IDE V CIRKVI ALEBO SLOVO V SLOVÁCH
 • ČÍM CHCEŠ BYŤ? UDAVAČ!
 • BLAHOŽELANIA JÁNOM A…
 • Z VAŠICH LISTOV

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 20/2018

Pridaj komentár