Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 15.apríl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.apríla 2018) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Zlatej konfirmácie“, kedy si tí, ktorí boli konfirmovaní pred 50-timi rokmi pripomenú svoju konfirmáciu a obnovia tak svoj sľub Pánu Bohu, Jeho slovu a našej Evanjelickej cirkvi.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu vo štvrtok so začiatkom o 18,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.On klope dnes; 2.Ty mojou silou si.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník bude dvakrát do týždňa – v pondelok o 18,00 hodine a v piatok o 19,00 hodine.

(6) Aj tohto roku sa organizuje seniorátny tábor pre konfirmandov – KoLOS 2018. Tohto roku je to v termíne  4.-8.mája 2018 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Konfirmandom bol rozposlaný e-mail s prihlasovacím formulárom na tento tábor, ktorý je potrebné vyplniť a elektronicky odoslať do 31.marca 2018 – kvôli zakúpeniu lístkov na ŽSR, nakoľko v termíne konania konfirmačného tábora je kvôli predĺženému víkendu väčší nápor na cestovanie so ŽSR. Ak má záujem o tábor niekto so starších konfirmandov, je potrebné sa ohlásiť na našom Evanjelickom a.v. farskom úrade v Liptovskej Kokave, aby som záujemcom ešte preposlal prihlasovací formulár.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Touto cestou ďakujeme všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli v 1.slávnosť Veľkonočnú a v 2.slávnosť Veľkonočnú do ofier určených pre kazateľa slova Božieho a pre zborovú kantorku.
  • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulou Žofiou Cholvadovou rodenou Šeďovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 90.roku jej pozemského života. Na svoju starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomína vnučka s rodinou a zároveň si spomína aj na starého otca Martina Cholvada, celú rodinu Cholvadovú a aj na svojich rodičov. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele 30,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 102: „Hospodine, čuj moju modlitbu a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo vyslyš ma! … Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. Ony sa pominú, Ty zostávaš; všetko sa rozpadne ako odev; vymeníš ich ako rúcho – zmenia sa. Ty si však ten istý a Tvoje roky neprestanú.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár