Reformačné listy č. 11/2018

Čas kriku kameňov
Bratia a sestry, poznáte tento text? Hovorí ho Pán Ježiš. „Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“ Lk 19,40. Isteže ste ho čítali a samozrejme aj počuli. Hovoril to farizejom. Lebo keď prichádzal ku svahu Olivového vrchu, tak „celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha.“ Kričali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Lk 19, 37 – 38. To sa samozrejme niektorým farizejom nepáčilo. Veď oni sú tí, ktorých by mali oslavovať. Nemôžu predsa oslavovať Toho, ktorý im kazí politiku a ich vplyv.

Vidíme, čo sa deje a ako sa to deje. Už teraz je to tak, že televízie dokážu pustiť vyhlásenie politika, či nejaký sľub a jasne ukázať, že tento sľub tu už bol. No, ako sa zdá je to trvalka. Je to kvalitný sľub, lebo sa dá použiť aj viackrát.
Prichádza doba, kedy klamstvá, ktoré ľudia vyrieknu budú usvedčené umelou inteligenciou. Jednoducho, všetko bude v elektronickej podobe uchované a táto elektronika skôr vyhľadá a overí výroky. Už teraz funguje overovanie faktov naživo. Novinári to robia. Len potom to bude rýchlejšie.
Sú takí predstavitelia, ktorí povedia aj na kameru, čo je potrebné povedať, ale sú aj takí, ktorí nepovedia nikde nič. A ak, tak spolu s nejakým grémiom. Aby azda nebolo niečo zle povedané. Lebo, dá sa to už v tejto dobe nájsť a porovnať. A vyhľadávanie informácií bude oveľa rýchlejšie. A – to je veľmi dôležité – bude to robiť umelá inteligencia.
Čo všetko dokážu ľudia prekrútiť k obrazu svojmu je evidentné. No trendom technických vymožeností sa nedá zabrániť. Umelá inteligencia bude hľadať zhodu vo výrokoch a ak nájde, tak vám pripomenie, ako ste konkrétnu tematiku riešili kedysi a ako to riešite teraz.
Ale nemáte sa čoho báť, lebo naše áno je áno a nie je nie. Takže buďte v pohode. Tu by som nám všetkým rád pripomenul, aby to tak bolo. Ticho byť nemôžeme, lebo potom by sme nevydávali svedectvo. Nekonať tiež nemôžeme, lebo by sme nevydávali svedectvo. Ale aké svedectvo vydávajú, ak si svoju službu zamenili za politický dažďový prales, odkiaľ ide život, kde je najzdravšie žiť a kde si púšťajú len tých, ktorí sú toho hodní. Samozrejme korene zdravia a života potom prideľujú svojim. Iných však deptajú a tlačia im ústa do hliny, aby vdýchli a pokorne priznali, že musia odísť, lebo clonia ich slávu. Koreň však i kmeň je jedine Kristus. Z Neho rastie strom cirkvi veriaceho ľudu. Nie politický dažďový prales túžob po sláve a honore.
Nedá sa mlčať. Ak však zisťujete, že ste ticho, či málo hluční, budete počuť hlas. No kričať bude kameň – umelá inteligencia, lebo vetvy stromu prestali šumieť vánkom Ducha Svätého.

OBSAH ČÍSLA:

  • Pozvánka na Modlitebné zhromaždenie dňa 15. apríla 2018 o 15.30 pred GBÚ
  • List predsedom SPK ZEDu
  • Čas kriku kameňov
  • Modlitebná reťaz
  • Konferencia EVS
  • Valné zhromaždenie ZED
  • Voľby biskupa Západného dištriktu

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 11/2018

 

Pridaj komentár