Oznamy z 2.nedele po Svätej Trojici – 10.jún 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.mája 2018) – bude to 3.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník v piatok nebude.

(5) Dorast sa stretne v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 21.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční tohto roku až po letných prázdninách, teda 16.septembra 2018 v športovej hale Poprad Aréna v Poprade s hlavnou témou „Deň zmierenia“. Dopoludňajšie služby Božie budú s prislúžením sviatosti Večere Pánovej a so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. V popoludňajšom duchovno-hudobnom programe odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom a tiež na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2018

(11) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 30.augusta-2.septembra 2018 s hlavnou témou „Skutočne slobodní“. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2018

(12) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(13) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 16.júna 2018. Odchod objednaného autobusu bude ráno o 7,30 hodine. Na zájazde navštívime Ľubovniansky hrad, Ľubovniansky skanzen, obec Hniezdne pri Starej Ľubovni, kde sa nachádza továreň na čokoládu NestVille a tiež aj liehovar NestVille Whisky a NestVille Park s historickou expozíciou . Cena zájazdu je cca 35,-€ na osobu. Prihlásiť sa môžete pri východe z chrámu Božieho na pripravenom tlačive.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (10.júna 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Želmírou Oravcovou rodenou Malatovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala nasledovné milodary: syn Juraj s rodinou a dcéra Drahuša s rodinou spolu 100,-€ na opravu strechy chrámu Božieho; sestra Viera Krištofíková s rodinou 50,-€ na cirkevné ciele; Anna Durišová s rodinou 10,-€ na cirkevné ciele; rodina Slivková 20,-€ na opravu strechy chrámu Božieho.
  • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Bartekom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného si spomína syn Ján s rodinou na opravu strechy chrámu Božieho venovali 50,–€.
  • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s tragicky zosnulým Milanom Šuňavcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 25.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho syna, brata a blízkeho príbuzného venovala na opravu strechy chrámu Božieho 50,–€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 90: „Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, pri dobrej sile osemdesiat rokov; … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár