Voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku – 2018

V nadväznosti na pokyny Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 20.apríla 2018, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku 17.júna 2018; 24.júna 2018 alebo 1.júla 2018.

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu generálneho biskupa

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu generálneho dozorcu

 

Kandidáti na funkciu generálneho biskupa:

Eľko Ivan – životopis

Horňanová Sidónia – životopis

Hudáková Katarína – životopis

Kaňuch Marián – životopis

 

Kandidát na funkciu generálneho dozorcu:

Brozman Ján – životopis

Pridaj komentár