Reformačné listy č. 22/2018

Letný čas milosti

Veď On (Otec, ktorý je v nebesiach) dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ Mt 5, 45

Milí čitatelia,
dostáva sa nám slnko aj dážď – a sme skôr dobrí či zlí? Alebo inak: spravodliví či nespravodliví? – tieto kontrasty a mnohé iné, ktorých je Biblia plná, charakterizujú človeka v jeho podstate. Kam sa zaradíš, milý čitateľ, v tejto chvíli ty sám?

V dnešnej situácii, v ktorej sa nachádza naša cirkev, nám veľmi často prídu na myseľ práve tieto slová Pána Ježiša. Viacerí sa nimi utešujeme. A čo sa nám o nich zdá? Lahodia nášmu uchu? Premýšľame nad nimi? Vidí sa nám, že to Pán Boh „vymyslel“ dobre? Alebo sme tí, čo posudzujeme Božie konanie, namietame a dokonca určujeme, ako by to malo byť?

Fakt je ten, že kontrasty sú tu a patria k nášmu životu. Dennodenne sme nimi konfrontovaní. Viditeľné kontrasty medzi ľuďmi: muži a ženy. Alebo aj ročné obdobia: jar/jeseň a leto/zima. Neviditeľné kontrasty v nás – náš charakter a povaha. Niečo je skryté, niečo vychádza aj na povrch. Som dobrý alebo zlý? Som spravodlivý alebo nespravodlivý? Som výbušný alebo pokojný? Som praktik, či viac teoretik? Som skromný a pokorný, alebo skôr rozšafný a pyšný?

Aj ECAV dnes je plná kontrastov. Vezmime si kontrast v informáciách, ktoré prinášajú tri najznámejšie médiá: EPST, Evanjelický východ a Reformačné listy. Jednostranné informácie EPST presiaknuté nenávisťou, zlobou a nespravodlivosťou v kontraste s Reformačnými listami, ktoré sa snažia skrivené a otočené informácie napraviť, obhajovať pravdu, brániť česť a dobré meno ECAV, ako aj niektorých jej ordinovaných i neordinovaných služobníkov. A nad tým všetkým bdie Evanjelický východ, ktorý, ako jediný dnes, prináša naozaj objektívne čítanie, múdre, dobré a láskavé slovo, posilu a povzbudenie, ktoré tak veľmi potrebujeme.

Leto je čas, keď nás hreje slnko svojimi lúčmi – pomyslime na to, že hreje aj dobrých aj zlých, keď padá dážď vedzme, že je tu aj pre spravodlivých aj pre nespravodlivých. Súd treba prenechať Pánu Bohu. Len sa vždy rozhodujme v slobode Božích detí pre dobro a pre spravodlivosť, aj keď by sme museli strádať či trpieť. Využime letný čas milosti na obnovu nášho ducha i duše. Cez rôzne duchovné stretnutia sa nechajme Pánom Bohom občerstviť. On chce, aby sme sa opäť nadýchli či už cez biblické tábory, festivaly viery ako napríklad SEMfest či CAMPfest, prostredníctvom kresťanských konferencií a letných zborových alebo dištriktuálnych aktivít, no rovnako aj Službami Božími v našich zborových spoločenstvách. Kiež On sám formuje náš charakter a povahu. Nech On premieňa zlo a nespravodlivosť a urobí nás hodnými lásky a milosrdenstva, aké nám neprestajne preukazuje. Nech nás požehná, zažiari v našich srdciach a prebýva v nás. Nielen cez leto, ale aj po zvyšok života.

 

OBSAH ČÍSLA:

  • LETNÝ ČAS MILOSTI
  • SVIATOK CYRILA A METODA
  • INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA DIŠTRIKTUÁLNEHO PRESBYTERSTVA ZD ECAV
  • AKTUÁLNE K VOĽBÁM
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • ŽIVÁ VIERA Z ÉTERU – ROZHOVOR
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MAJSTER JÁN HUS
  • AKO ČÍTAŤ BIBLIU

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 22/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár