ProChrist – PreTeba

Evanjelizačný projekt „ProChrist“ sa na Slovensku mení na „PreTeba“

Touto cestou Vás srdečne pozývame na evanjelizáciu „PreTeba“, ktorá sa bude konať v dňoch 26.-30.apríla 2017 (streda-nedeľa) v Kinosále Mestského kultúrneho strediska Liptovský Hrádok. Evanjelizačný program začína v uvedených termínoch večer o 18,00 hodine.

Pre tých, ktorí sa týchto večerov nebudú môcť zúčastniť a osobne tak prežiť spoločenstvo pri spoločných piesňach, modlitbách, svedectvách a zvestovanom Božom slove, pripravujeme v neskoršom termíne (pravdepodobne október 2017), ktorý bude dodatočne oznámený, premietanie záznamu evanjelizačných večerov v chráme Božom.

Viac informácií nájdete na stránke „www.prochrist.evs.sk„.

Pridaj komentár