Oznamy z 1.slávnosti Veľkonočnej – 16.apríl 2017

(späť)

Rozpis služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov roku Pána 2017 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

1.slávnosť Veľkonočná – 16. apríl 2017

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, zajtra, na 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 17.apríla 2017) v chráme Božom o 9,00 hodine a ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku. Aj túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu – bude to 1.nedeľa po Veľkej noci a služby Božie budú v chráme Božom v Partizánskej Ľupči so začiatkom o 10,00 hodine. Na budúcu nedeľu (23.apríla 2017) sa totiž v Partizánskej Ľupči bude konať celoseniorátne misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame. V túto spomínanú nedeľu (1.nedeľa po Veľkej noci – 23.apríla 2017) služby Božie v našom Cirkevnom zbore nebudú, aby sme sa mohli, ak je to možné, všetci zúčastniť tohto misijného podujatia. Objednaný autobus bude odchádzať v nedeľu 23.apríla 2017 zo zastávok smerom od Dovalova na Pribylinu o 08,45 hodine.

(3) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(4) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne vo štvrtok o 18,00 hodine.

(5) Ak ste si pozorne prečítali v obecných novinách „Kokavské Aktuality“ Cirkevnú rubriku, tak ste sa dozvedeli, že na konci tohto mesiaca (apríl 2017), teda o dva týždne, v termíne 26.-30.apríla 2017 so začiatkom o 18,00 hodine sa budú v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku konať evanjelizačné večery „PreTeba“. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: „PreTeba“

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(10) Slávime Veľkonočné sviatky, niekto im hovorí „sviatky jari“. A práve počas týchto najstarších a najdôležitejších sviatkov kresťanskej cirkvi môžeme vidieť, ako zvláštnym spôsobom miešame kresťanskú zvesť o slávne vzkriesenom Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi s pozostatkami starej pohanskej slovanskej mágie. Veď zo skúseností z minulých rokov je zrejmé, že mnohí, ktorí prídu vo Veľkonočnú nedeľu – v deň Pánovho vzkriesenia na slávnostné služby Božie do chrámu Božieho, dajú zajtra – na druhú slávnosť Veľkonočnú prednosť pozostatkom pohanskej slovanskej mágie, teda Veľkonočnej oblievačke. Neviem, čo si mám o tom, myslieť, keď dnes oslavujeme Kristovo slávne zmŕtvychvstanie a zajtra uvidím aj celé rodiny prejsť okolo chrámu Božieho bez toho, aby sa čo i len trochu zamysleli nad tým, že Veľká noc sa neslávi kvôli pondelkovej oblievačke, ale kvôli niečomu omnoho dôležitejšiemu a podstatnejšiemu. Verím a dúfam, že všetci sa hlásime ku kresťanskej cirkvi a nie ku pohanstvu. Preto vo svojich životoch aj konajme ako kresťania – teda ako tí, ktorí patria Kristovi. Možno si niektorí poviete, že pán farár zase do niečoho rýpe, že zase chce niečo meniť, že nám chce zobrať naše veľkonočné zvyky. Ak túžim po tom, aby sme pozostatky pohanskej slovanskej mágie odstránili, tak to nie je kvôli mne, kvôli mojej osobe, ale je to pre čistú a pevnú vieru vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Viac o tom, prečo oslavujeme Veľkú noc a aké pohanské zvyky sú s Veľkou nocou spojené sa dočítate v článku na nasledujúcom odkaze: „Veľká noc – najstarší a najvýznamnejší kresťanský sviatok“.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár