Oznamy z 8.nedele po Svätej Trojici – 6.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.augusta 2017) – bude to 9.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V sobotu 12.augusta 2017 sa začnú prípravné práce na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov chór prístupný len pre sestru kantorku.

(9) Predsedníctvo Cirkevného zboru touto cestou zvoláva na sobotu 12.augusta 2017 brigádu so začiatkom o 9,00 hodine na prípravné práce ku rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom.

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V utorok 25.júla 2017 sme sa v Liptovskom Hrádku v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našim zosnulým spolubratom Ivanom Petríkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 71.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojim manželom, otcom, starým otcom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a deti s rodinami 50,-€; sestry Emília a Božena s rodinami 20,-€ na cirkevné ciele; 20,-€ pre spevokol; 20,-€ na detskú besiedku a kvety na oltár; rodina Ďurišová 20,-€; rodina Juríková 10,-€; rodina Cíglerová 10,-€; svatka Eva Chlepková 10,-€.
  • V týchto dňoch (8.augusta) uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Kvetoslavou Cholvadovou rodenou Bartekovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 58.roku jej pozemského života. Na svoju manželku, sestru, krstnú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: manžel Dušan 50,-€; kmotra Oľga a krstné dcéry 20,-€; sestry s rodinami 50,-€ pre spevokol; rodiny Stolárové 20,-€.
  • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 90: „Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha strať; bo rýchle prejde, a my odletíme. … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár