Oznamy zo 7.nedele po Svätej Trojici – 30.júl 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.augusta 2017) – bude to 8.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás pozýva na koncert „The Young Continentals“, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 3.augusta 2017 so začiatkom o 18,00 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Hybiach.

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za pokosenie, pohrabanie a pozametanie okolia chrámu Božieho.

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (dnes 30.júla) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Martinčovou rodenou Ružomberkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 86.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéra Božena s rodinou 50,-€; rodina Prosová 20,-€; rodina Šuňavcová 20,-€; rodina Račková 20,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 4: „Keď volám, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! Ty si mi uľavoval v tiesni, – zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár