Oznamy z 5.pôstnej nedele (Smrtná) – 2.apríl 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu – bude to 6.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme čítať a spievať z Pašií. Po skončení Pašiových služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať v utorok a vo štvrtok pôstne večierne so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(3) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne vo štvrtok. Začiatok nácviku bude na pôstnej večierni o 17,00 hodine v chráme Božom. Potrebné je doniesť si pieseň „Ó, veď ma sám“, ktorá sa spievala v Liptovskom Petre na Dni LOS a pieseň „V skalnatom hrobe“.

(4) Vyučovanie DB bude na budúcu nedeľu o 10,00 hodine (po skončení služieb Božích).

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Piata pôstna nedeľa nám signalizuje, že pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili Popolcovou stredou, sa nezadržateľne kráti. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(10) Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti brata farára Pavla Plachtinského. Posledná rozlúčka s bratom farárom bude v stredu 5.apríla 2017 so začiatkom o 14,00 hodine v chráme Božom v Liptovskom Mikuláši.

(11) V piatok 31.marca 2017 sa v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády. Z nášho Cirkevného zboru sa olympiády zúčastnilo niekoľko detí. Júlia Činčuráková sa umiestnila vo svojej kategórii na 3.mieste; Roland Vdovják sa umiestnil vo svojej kategórii na 3.mieste; Radovan Činčurák sa umiestnil vo svojej kategórii na 9.mieste; Lukáš Ambróz sa umiestnil vo svojej kategórii na 13.mieste.

(12) Pri východe z chrámu Božieho je na nástenke umiestnený plagát, ktorý je pozvánkou na Misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie, ktoré sa bude konať 23.apríla 2017 v 1.nedeľu po Veľkej noci v Cirkevnom zbore Partizánska Ľupča. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame.

(13) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(14) Na tomto mieste malo byť poďakovanie konfirmandom za pomoc pri čítaní Pašií, ale poďakovanie patrí Márii Činčurákovej.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pri prijatí sviatosti Večere Pánovej v domácnosti venovala Pánu Bohu známa rodina na cirkevné ciele 50,-€.
  • Pri prijatí sviatosti Večere Pánovej v domácnosti venovala Pánu Bohu známa rodina na cirkevné ciele 50,-€ a na Detskú besiedku 25,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár