Celoseniorátne misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“

Misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“

V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rámci prípravy na 500. výročie Reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov i dištriktov zastrešené celocirkevným misijným podujatím „Oslobodení Božou milosťou“. V našom Liptovsko-oravskom senioráte sa tiež pripravuje misijné podujatie, ktoré sa bude konať 23.apríla 2017 v 1.nedeľu po Veľkej noci v Cirkevnom zbore Partizánska Ľupča. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Ide o deviate z radu podujatí v rámci misijného projektu ECAV „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie. V rámci tohto projektu sa postupne vystrieda všetkých 14 seniorátov ECAV od východu Slovenska až na západ. Každý mesiac sa uskutočňuje jedno stretnutie, pričom jednotlivé senioráty si odovzdávajú putovnú štandardu, na ktorú sa pripevňujú stuhy s reformačnými textami, ktorými sa symbolicky pripájame k odkazu reformácie. Projekt vyvrcholí ústrednými oslavami v Bratislave − Dňom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2017.

Viac informácií o tomto celocirkevnom projekte si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: www.ecav.sk

 

 

Pridaj komentár