Oznamy z 12.nedele po Svätej Trojici – 3.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (10.septembra 2017) – bude to 13.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme mať začiatok nového školského roka spojený s požehnaním detí.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 17.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) Touto cestou ďakujeme bratovi Petrovi Vrbičanovi za murárske práce pri rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom.

(10) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za upratovanie chrámu Božieho po hrubších elektrikárskych prácach.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V utorok 29.augusta 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Rumanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 78.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojim bratom, švagrom a blízkym príbuzným si zároveň spomína na svojich rodičov a venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: súrodenci s rodinami spolu 150,-€; deti po krstnej mame s rodinami 20,-€; rodina Chrobáková 20,-€; rodina Španková 10,-€; rodina Bačíková 10,-€; rodina Ambrózová 20,-€; rodina Chomová 10,-€ pre spevokol; Rodina Bartošová 10,-€ pre spevokol.
  • V týchto dňoch (2.septembra 2017) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s tragicky zosnulými manželmi Jaroslavom a Zuzanou Oravcovými, ktorých si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 30. a 26.roku ich pozemského života. Na svojho syna, brata, vnuka a dcéru, sestru vnučku a blízkych príbuzných si s láskou, úctou a boľavým srdcom spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: rodičia Janovčíkoví, brat Peter, mama Iveta Oravcová, sestra Ivana s rodinou spolu 50,-€; stará mama Oravcová s rodinou 20,-€; krstní rodičia Uliční 20,-€; Hermína Fronková 10,-€.
  • V týchto dňoch (2.septembra 2017) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Kamilou Zubčekovou rodenou Jurčovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 63.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomínajú: dcéra Viera a syn Vladimír so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali 50,-€ a pre spevokol 50,-€.
  • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 102: „Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! … Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár