Rekonštrukcia elektroinštalácie v chráme Božom

Náš Cirkevný zbor je ako právnická osoba povinný mať vykonané všetky potrebné pravidelné revízie na všetkých svojich budovách a zariadeniach, medzi ktoré okrem iného patrí aj revízia elektroinštalácie. Posledná revízia elektroinštalácie v chráme Božom skončila s výsledkom NEVYHOVUJÚCA s množstvom závad, ktoré bolo potrebné čo najskôr odstrániť. Preto sme začiatkom roka 2017 na zasadnutí zborového presbyterstva a následne na výročnom konvente rozhodli o úplnej rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom.

Pri pátraní v historických dokumentoch sme zistili, že posledná rekonštrukcia elektroinštalácie v chráme Božom bola vykonaná pred 25 rokmi, v rokoch 1992-1993 svojpomocne s odborníkmi z Liptovskej Kokavy. Nielen v spoločnosti, ale aj v oblasti bezpečnosti a technológií sa odvtedy veľmi veľa zmenilo. Pôvodná a rekonštruovaná elektroinštalácia podľa revíznej správy už nevyhovovala novým bezpečnostným normám a preto sme začiatkom roka 2017 oslovili projektanta, aby vypracoval projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Projekt vypracovala firma DELTECH, a.s..

Následne sme oslovili firmy, aby na základe vypracovaného projektu predložili cenové ponuky na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v chráme Božom. Presbyterstvo na svojom zasadnutí rozhodlo, že rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom bude na základe predložených cenových ponúk vykonávať firma Milan Benček BENEL.

V pondelok 21.augusta 2017 začala firma Milan Benček BENEL s prácami na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Práce v priebehu týždňa dosť rýchlo napredovali a počas týždňa boli vymenené elektrické rozvody v sakristii, ku nástenným lustrom, k lustrom pod chórom, na schodištiach, osvetlenie oltára a boli osadené nové elektrické zásuvky v sakristii, na oltári, pred oltárom, na chóre.

Niektoré z nevyhovujúcich elektrických rozvodov

 

Rekonštrukcia elektrických rozvodov

 

 

(Všetky články)

Pridaj komentár