„Zameškané“ ofery počas mimoriadnej situácie

Bezhotovostné uhradenie ofery a platby pomocou QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky

Bratia a sestry, žijeme v pohnutých časoch, keď nás čoraz viac ohrozuje nebezpečné ochorenie COVID–19.
Od 25.novembra 2021 boli opäť sprísnené opatrenia na ochranu zdravia pred ochorením COVID-19, a zasiahlo to aj život nášho Cirkevného zboru. Vláda schválila zavedenie LOCKDOWNU a spolu s ním aj zákaz vychádzania a zákaz konania akýchkoľvek hromadných podujatí. Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru. Cirkevný zbor musí totiž naďalej platiť za energie a odvádzať rôzne ďalšie platby a poplatky napr. do seniorátu, do dištriktu, … , ale finančný príjem do Cirkevného zboru je v tejto mimoriadnej situácii minimálny. Z bankových výpisov za posledných niekoľko mesiacov sme s potešením zistili, že niektoré rodiny začali po výročnom konvente vo februári 2020 pravidelne prispievať na účet nášho Cirkevného zboru.

QR – Ofera, Milodar

Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Svoju „zameškanú“ oferu alebo milodary môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Potrebné informácie sú uvedené na stránke „Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?“, alebo v dokumente na stiahnutie v spodnej časti tohto článku.

Pre tých, ktorí radi využívajú mobilné aplikácie, sme pripravili tzv. „pay by square“ rýchlu platbu pomocou QR kódu. Po zoskenovaní QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky je potrebné doplniť sumu, do „Variabilného symbolu“ doplniť číslo domu a v „Informácii pre prijímateľa“ ponechať jeden z dvoch prednastavených účelov – podľa druhu Vašej platby „Milodar“ alebo „Ofera“ – a nezabudnite, prosím, doplniť Vaše meno.

 

Tí, ktorí neviete používať „Internet banking“, môžete svoju „zameškanú“ oferu, svoj dar vložiť spolu s lístočkom do obálky a priniesť sestre pokladníčke Márii Bartekovej, alebo na farský úrad.

 

QR – Cirkevný príspevok 2021

Od roku 2020 schválil zborový konvent Cirkevný príspevok (cirkevnú daň) vo výške 10,-€ na osobu. Ak ste členmi nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava a tento rok ste ešte nepodporili náš Cirkevný zbor uhradením cirkevného príspevku, môžete tak urobiť osobne, alebo aj bezhotovostne bankovým prevodom na účet nášho Cirkevného zboru (potrebné informácie sú uvedené na stránke „Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?“, alebo v dokumente na stiahnutie v spodnej časti tohto článku). Pri platbe mobilnou aplikáciou môžete ako pomôcku využiť QR kód. Do „Variabilného symbolu“ je potrebné vpísať číslo domu a do „Informácie pre prijímateľa“ je potrebné vpísať meno za koho sa cirkevný príspevok uhrádza. Ak uhrádzate cirkevný príspevok za viac ľudí, potom je potrebné zmeniť sumu a rovnako tak aj v „Informácii pre prijímateľa“ počet členov. V prípade viacčlenných rodín je možné Cirkevný príspevok rozložiť aj na viac splátok – mesačne po 10,-€ alebo 20,-€.

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a štedrosť. „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9,7)

Predsedníctvo Cirkevného zboru

 

Dokument na stiahnutie vo formáte „pdf“: Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

Pridaj komentár