Voľby Generálneho dozorcu ECAV na Slovensku – 2021

Počas najbližších nedieľ (25.7., 1.8. a 8.8.2021) si zvolíme nového generálneho dozorcu ECAV.

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada v Trenčianskych Tepliciach navrhla celkovo troch kandidátov: Mariána Damankoša – dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Imricha Lukáča – bývalého generálneho dozorcu v rokoch 2012–2018 a Ivana Trepáča – dozorcu Turčianskeho seniorátu.

Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.

Z cirkevno-právnych predpisov rozhodnutím Synody už vypadlo hlasovanie o dôvodnej námietke, ktorú mohol v minulosti vzniesť ktorýkoľvek člen kandidačnej porady proti ktorémukoľvek kandidátovi.

V tajnom hlasovaní Kandidačná porada na stretnutí v priestoroch hotela Pax do volieb odporučila dvoch z troch navrhnutých kandidátov: Mariána Damankoša (25 hlasov) a Ivana Trepáča (24 hlasov), ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady. Do volieb nepostúpil kandidát Imrich Lukáč, keďže nezískal nadpolovičnú väčšinu, ale iba päť hlasov.

 

Životopisy a osobné stanoviská kandidátov na funkciu generálneho dozorcu:

Životopis – Marián Damankoš.pdf 

Osobné stanovisko kandidáta – Marián Damankoš.pdf

Životopis – Ivan Trepáč.pdf

Osobné stanovisko kandidáta – Ivan Trepáč.pdf

 

(Zdroj: www.ecav.sk)

Pridaj komentár