Oznamy z Nedele po Vstúpení – 24.máj 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od nedele 10.mája 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 50 (päťdesiat) veriacich – bez využitia chóru je to len 35 (tridsaťpäť) veriacich.

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (31.mája 2020) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat) a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú – v pondelok (1.júna 2020) budú večer o 18,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat). Ofera po službách Božích by podľa Štatútu Cirkevného zboru na 1.slávnosť Svätodušnú mala byť venovaná pre kazateľa slova Božieho (zborového farára) a ofera na 2.slávnosť Svätodušnú by mala byť venovaná pre sestru kantorku, preto aj tieto ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru.
Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Bližšie informácie o tom, ako podporiť Cirkevný zbor nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Zameškané ofery

 

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Aj keď sa postupne čoraz viac začínajú uvoľňovať jednotlivé opatrenia prijaté proti šíreniu nebezpečného ochorenia COVID–19, nevieme, ako dlho ešte bude trvať obmedzenie počtu prítomných na službách Božích v chráme Božom, preto až do odvolania sa okrem služieb Božích v obmedzenom režime nebudú konať žiadne ďalšie cirkevno–zborové aktivity a podujatia (priestorové a kapacitné dôvody).

(3) Rozhlas a televízia Slovenska vysiela počas pracovných dní v čase od 17,30 do 18,00 hodiny priame rozhlasové prenosy skrátených omší a pobožností. Evanjelická pobožnosť je zaradená do vysielania vždy v stredu večer. Najbližší prenos evanjelickej pobožnosti je naplánovaný na stredu, 27.mája 2020 o 17,30 hodine.

(4) Pre deti z detskej besiedky sú na internete dostupné nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy. Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru. Ak teda chcete, aby vaše deti aj po duchovnej stránke žili a rástli, stačí, ak kliknete nižšie na niektorý odkaz zobrazujúci „YouTube kanál“ hľadaného Cirkevného zboru … ECAV Hybe, ECAV Petržalka, ECAV Trnava, ECAV Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

(5) Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. V piatok 29.mája to už bude 8.pokračovanie „OnLine“ dorastu. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
„YouTube kanál“ Cirkevného zboru Hybe nájdete kliknutím na nižšie uvedený odkaz:
ECAV Hybe

(6) Na záver týchto oznamov chcem touto cestou poďakovať aj všetkým tým, bez ktorých záznamy služieb Božích, ale aj všetky ostatné nahrávky v tejto neľahkej spoločenskej situácii pre nás všetkých nemohli vzniknúť. Ďakujem všetkým tým, ktorých nie je vidieť a stoja za kamerou, alebo nahrávajú na mobilný telefón, alebo sedia za nahrávacím zariadením a dohliadajú tak na kvalitu záznamu (Radko Č., Lucka Č., Rasťo G., Miroslav B.). Zároveň verím, že sme našli pochopenie u tých, ktorí pozerajú služby Božie zo záznamu, keď vzhľadom na naše skromné technické vybavenie a obmedzené možnosti, sú tieto video záznamy služieb Božích, ak Pán Boh dá, dostupné až v nasledujúci deň po službách Božích na „YouTube kanáli“ brata farára.
Ak chcete dostávať upozornenia na nové video záznamy hneď po zverejnení na stránke „www.youtube.com“, prejdite do „YouTube kanála“ brata farára, a pod prehrávaným videom sa prihláste na odber videí kliknutím na tlačidlo „ODOBERAŤ“.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

Slovo Božie môžeme aj naďalej prijímať pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

(7) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 23.mája 2020 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Milanom Chovanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 77.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím manželom, otcom, starým otcom, bratom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a deti s rodinami spolu 150,-€; sestra Mária s rodinou 30,-€; rodina Niňajová 30,-€; rodina Majerová 20,-€; rodina Grexová 20,-€; neter Božena Durišová s rodinou 10,-€; synovec Miroslav Chovan s rodinou 10,-€; Milan Šuňavec s rodinou 10,-€; rodiny Petríková, Grešová, Lehotská a Žufajová spolu 40,-€ a suseda Mária Ďurišová 10,-€.

Smútiacej pozostalej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 139: „Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. … Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. … Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“

 

  • Rodina Barteková pri okrúhlom životnom jubileu 80–tich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúch. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na cirkevné ciele 80,-€.

Nášho oslávenca nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová Písma svätého, ktoré čítame v Žalme 117: „Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár